MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 16/10/2016 09:00:58

 

 

Obtenir la cèdula d’habitabilitat és imprescindible per al teu habitatge ja que es necessita per poder vendre o llogar un habitatge i per contractar serveis, com l’aigua o la llum.


Es tracta d’un document que acredita que un habitatge és apte per a l’ús i residència de les persones, mitjançant el compliment d’unes condicions mínimes d’habitabilitat. Tots els habitatges han de disposar d’aquest document, i l’han de renovar cada 15 anys.

Però, com sabem si el nostre habitatge és apte per ser habitable?

Per tal d’aconseguir una cèdula d’habitabilitat, és necessari reunir un conjunt de requisits tècnics mínims d’habitabilitat. A continuació us els expliquem de forma resumida.

 

Condicions que afecten a tots els habitatges:

Habitabilitat, ocupació i compartimentació


- Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una sala d’estar menjador, una cambra higiènica i un equip de cuina.

- A més, la superfície útil interior no pot ser inferior a 36 m², o 20 m² si es va construir abans del 2003.

- Pel que fa a la compartimentació de l’habitatge, serà lliure, amb una única limitació: els espais destinats a les habitacions es podran independitzar i les cambres higièniques seran recintes independents.

- Cap espai de l’habitatge pot servir d’accés obligatori a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge.

- A més, les cambres higièniques no poden servir de pas obligatori a la resta d’espais de l’habitatge. 

 

Altres requisits

- Pel que fa a la façana, tots els habitatges hauran de disposar d’una façana oberta a l’exterior, que ofereixi ventilació i il·luminació com a mínim a un dels espais de la zona comú. En aquest cas, la cuina no serà inclosa per a comptar amb aquest requisit.

- Comptar amb serveis d’aigua freda i calenta, evacuació d’aigües i electricitat, d’acord amb la normativa vigent. Els edificis les haurà de tenir connectades a les xarxes de servei públiques, llevat dels comptadors
individuals necessaris per a l’usuari final.

- Disposar d’un equip higiènic que estigui format per un rentamans, un vàter i una dutxa, com a mínim.

- Tenir un equip de cuina que estigui format, per una aigüera i un aparell de cocció. A més, ha de disposar d’un sistema que permeti l’extracció de fums fins a la coberta.

- La instal·lació completa per a un equip de rentada de roba.

- Un porter electrònic que faciliti l’entrada i permeti la comunicació interactiva des de l’accés a l’edifici amb qualsevol habitatge.

- Com a element de protecció, els desnivells superior a 0,55 m han d’estar protegits per baranes resistents als cops.

 

Condicions que afecten als habitatges construïts des del 2009 a l’actualitat:

Sostenibilitat i estalvi energètic

- Els habitatges han de proporcionar una resposta sostenible als requeriments climàtics. Per tant, hauran de complir la normativa vigent en matèria d’eficiència energètica. 

Accessibilitat


- Pel que fa a l’accessibilitat de l’habitatge, aquest ha de ser, com a mínim, practicable i comptar amb diferents espais practicables: l’accés, una cambra higiènica, un espai d’ús comú i una habitació.

- La porta d’accés a l’habitatges té unes mesures mínimes d’accessibilitat: amplada de 0,80 m i alçada mínima de 2 m.

- Els espais de l’interior de l’habitatge també han de tenir unes mesures d’accés mínimes: 1 m d’amplada i permetre la inscripció d’un cercle de 1,20 m davant les portes d’accés als espais practicables. Per altra banda, les portes d’accés als espais interns no practicables de l’habitatge han de comptar amb una amplada mínima de pas de 0,70 m i una alçada mínima de 2 m.

La cèdula d’habitabilitat ha de ser certificada per un tècnic professional apte i hàbil, com un aparellador. Si necessiteu acreditar l’habitabilitat del vostre habitatge, contacteu amb nosaltres y sol·liciteu fins a 3 pressupostos gratuïts per a realitzar la cèdula d’habitabilitat.

 

"SOL·LICITA CÈDULA D'HABITABILITAT"

 


Continua llegint
Reportatges 01/09/2016 10:00:34

 

 

Sabem que el fet de posar-nos a fer reformes a casa pot semblar un embolic i fins i tot, pot fer por. Ens sembla que hi ha moltes tasques a realitzar i coses a tenir en compte: entre els tràmits, la contractació de l’empresa, si obtindrem el resultat que volem... Veiem una muntanya de coses a fer.


No obstant, des d’Obres amb Garantia us mostrem 5 punts clau que simplificaran molt més la feina que suposa fer reformes de la casa, de la cuina o el bany:

1. Sol·licitar llicències i permisos
La primera fase de totes és assegurar-nos que podem fer reformes. És imprescindible demanar les llicències corresponents d’obres municipals a l’Ajuntament i, si és el cas, també els permisos a la comunitat de veïns. Si no comptem amb les llicències i els permisos d’obra no podrem iniciar cap tipus de reforma a casa.

2. Realitzar una inspecció prèvia de l’edifici
Abans de posar en marxa la reforma és convenient determinar que l’edifici o la casa es trobi en perfectes condicions per actuar de la manera correcta. Cal comprovar que no hi ha cap patologia que haguem de tenir en compte abans de començar a treballar amb la reforma per qüestions de seguretat.

3. Contactar amb una empresa capacitada i amb treballadors qualificats
És molt important que l’empresa que s’encarregui de la realització de les obres estigui 100% capacitada, que els seus treballadors estiguin formats, qualificats i que disposi d’una assegurança de responsabilitat civil.
Les decisions que es prenguin durant la fase prèvia de la reforma es veuran reflectides en els seus resultats. Per tant, elegir l’empresa per fer l’obra serà una de les decisions més importants de tot el procés.

4. Comptar amb un aparellador professional certificat
La figura de l’aparellador suposa un paper molt important a l’hora de fer reformes. Haurem de comptar amb un professional que s’encarregui de la direcció de l’obra, la contractació d’assegurances i de fer un control econòmic del projecte per tal de garantir que no hi hagi cap imprevist o sorpresa un cop feta la reforma.
És important que el professional que contractem per a dur a terme aquest conjunt de tasques estigui format i qualificat i que compti amb les assegurances corresponents.

5. Control de qualitat de les obres
Per últim, l’aparellador professional haurà de realitzar un control de qualitat que garanteixi que les reformes s’han dut a terme sota la legislació vigent.

Aquestes són les tasques imprescindibles a fer durant el procediment d’una reforma.

Si esteu interessats i necessiteu pressupost per a reformes de la casa, podeu contactar amb els nostres arquitectes tècnics de Tarragona, a través del formulari i us oferirem els professionals més adequats.

 

 

 

"Pressupost reformes"

 


Continua llegint
Reportatges 20/05/2016 11:00:52

 

Quan ens posem a fer obres o reformes a casa, molts cops no tenim en compte aspectes de total importància per a què aquestes obres es duguin a terme de la forma correcta. A continuació us exposem 6 errors que normalment cometem quan fem obres a casa.

 


1. No comptar amb un aparellador
Realitzar una obra o reforma sense un supervisor o encarregat de la direcció de l’obra que coordini els diferents professionals, els temps i els materials, és el principal error que cometem. Per tal que l’obra es porti a terme amb els resultats desitjats, és important comptar amb un tècnic professional que garanteixi que l’obra es realitzarà correctament, en el temps previst i pel cost acordat.2. No visar l’obra
Visar les obres i reformes és una de les fases més importants del procés de l’obra. El visat és un control de conformitat del treball pel Col·legi professional, que garanteix que els treballs han estat fets amb garanties de professionalitat i per tècnics amb capacitat per exercir. Per tant, el visat de l’obra garantirà que l'obra està ben realitzata i que s'ajusta a la normativa vigent. Només els aparelladors i arquitectes tècnics garanteixen el visat.3. No complir amb la normativa vigent
És important que l’obra es realitzi sota els paràmetres legals i que compleixi amb la normativa vigent. Si volem evitar futurs problemes amb l’Ajuntament o futures denúncies de veïns, abans d’iniciar l’obra hem d’assegurar-nos de tenir les llicències i permisos corresponents per poder fer una obra nova o reformes a l’habitatge. Aquest és un dels aspectes més complexes a l’hora de fer obres, però si comptem amb un aparellador no hem de preocupar-nos: el professional ens realitzarà el procés de legalització ja que ell s’encarregarà de tramitar i aconseguir les llicències i els permisos del projecte.4. Escollir els professionals en funció del pressupost
Un altre dels errors és escollir el tècnic o l’empresa que ofereixi els serveis més barats. El que ens interessa és dur a terme l’obra sense problemes i sense sorpreses. Recordem que allò barat sovint acaba sortint, i a més a més causant-nos maldecaps. Si volem garantir l’èxit de l’obra, i no tenir sorpreses i desviacions pressupostàries, és recomanable escollir un tècnic col·legiat que sigui 100% professional, estigui qualificat i garanteixi el pressupost.

 5. Contractar professionals a través de portals sense garanties
Hi ha portals web que ofereixen els serveis de professionals i es dediquen a posar-los en contacte amb els particulars. Aquests portals són comissionistes, és a dir, cobren per posar en contacte els constructors amb els particulars. Per tant, pot ser que els tècnics d’aquests portals no siguin els més adequats per a realitzar la teva obra, però te'ls oferiran igualment perquè així cobraran una comissió. Un cop posats en contacte, els portals sovint es desentenen del servei que prestaran els contractistes. En canvi, ObresambGarantia.com és un portal que no cobra cap comissió ni té cap interès econòmic, i en canvi vetlla per la qualitat i la garantia dels serveis prestats des de l'inici fins al final.


6. Deixar-se portar per l’estrès i els nervis
L’estrès i els nervis poden jugar-nos males passades. Durant el procés de l’obra o reforma tendim a preocupar-nos i estressar-nos més del compte, de tal manera que ens poden fer prendre decisions desfavorables. Davant d’aquesta situació, el millor és mantenir la calma; l’arquitecte tècnic que supervisa l’obra s’encarregarà de tot per tal que s’executi amb els millors resultats. Les reformes són per il·lusionar-se, no per patir. L’arquitecte tècnic ens permetrà despreocupar-nos i gaudir del resultat.

 
No cometeu aquests típics errors. Si necessiteu fer obres o reformes al vostre habitatge, contacteu amb un dels nostres aparelladors a través del Directori de professionals qualificats i certificats, o bé expliqueu-nos la vostra obra a través del formulari i us oferirem els professionals més adequats.

 

"SOL·LICITUD DE SERVEI/PRESSUPOST"


Continua llegint
Reportatges 26/04/2016 14:10:27

 

 

Les humitats per condensació acostumen a ser un dels problemes més freqüents als habitatges. Poden arribar a afectar l’estructura de l’edifici i crear patologies serioses a casa. Però com es creen aquestes humitats i com podem evitar-les?

La condensació és la transformació d'una part del vapor contingut a l’aire en aigua líquida. L’aire només pot contenir una quantitat limitada d'aigua, que és menor com més baixa és la temperatura i major si la temperatura és més alta.

L’habitació més comuna on acostumen a aparèixer humitats per condensació és el bany. La principal causa de les humitats és la llarga exposició del vapor creat per l’aigua calenta de la dutxa o l’aixeta a les parets. Existeixen diferents tipus d’humitats per condensació:

Condensacions superficials
Són especialment un fenomen hivernal que s'observa als vidres, així com a les parets, els terres o a l’enrajolat. El principal factor que les genera és la facilitat d’una paret a deixar passar les calories produïdes per la calefacció cap a l'exterior. Si les parets tenen una bona resistència tèrmica, serà menys probable que es formin condensacions, ja que la temperatura de la superfície de la paret és similar a la de l’habitació. Per tant, com més capacitat d’aïllament tinguin les parets hi haurà menys probabilitats que apareguin condensacions.

Condensacions dins dels tancaments
El vapor de l’aigua pot traspassar la paret cap al medi exterior, ja que per una banda, els materials presenten certa porositat i, per l’altra, el vapor d’aigua posseeix una pressió en el mitjà que la conté, que és més forta al costat interior de la paret. Si no se situa cap element que limiti el pas del vapor a la cara interna de la paret, aquest vapor es difon cap a l'exterior i el procés pot comportar la seva condensació a la paret.

Les condensacions es manifesten per les taques, la floridura als angles de les parets, a les unions entre façanes i vores de sòls i, fins i tot, darrere dels mobles.

Condensacions als ponts tèrmics
Finalment, cal assenyalar l'existència d'algunes zones de la paret concretes en què es tendeix a acumular la condensació: els ponts tèrmics. Són bastant freqüents als edificis moderns: els marcs de finestres i balconeres, els pilars, sostres i terres.

Es tracta de determinades zones on la temperatura de la paret pot romandre relativament més freda durant l’hivern que la resta de les parets, ja que tenen pitjor aïllament tèrmic. L’aparició de condensacions en espais més freds de la casa són més difícils d’evitar, fet que pot causar conseqüències per a la salut de l’habitatge.

Com podem evitar-les?
Les humitats són una font d’aparició de fongs i producció de toxines fúngiques i floridures de la llar, que poden arribar a causar problemes respiratoris i reaccions al•lèrgiques als residents de la casa. Per aquesta raó, és important conèixer les causes de la seva aparició i corregir els hàbits que afavoreixen a l’aparició d’humitats.

La producció de vapor d'aigua, una ventilació insuficient, la manca de calefacció i els ponts tèrmics són les principals causes de condensació. La gran majoria, però, apareix com a conseqüència de la combinació de la producció de vapor d'aigua i d'una ventilació insuficient: la producció de vapor d'aigua gairebé sempre és suficient per saturar l'aire ambient. A més, la ventilació pot ser insuficient pel fet de la pròpia instal·lació, però també perquè no es realitza la ventilació necessària, la qual cosa impedeix la renovació d'aire requerida.

També trobem hàbits de convivència que afavoreixen a la formació d’humitats:
el sovint fregat del terra, estendre la roba dins de casa, preparar el menjar sense tapar l’olla, la presència d’aquaris o la manca de calefacció, ja que com més fred fa a l'habitatge, més condensacions es produeixen.

Si el teu habitatge mostra signes d’humitats per condensació, contacta amb un dels nostres tècnics a través del Directori de professionals. El tècnic avaluarà l’estat de l’habitatge, t’assessorarà i et recomanarà la millor solució per a les humitats.

 

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
Reportatges 15/03/2016 13:30:31

 inspeccio tecnica edificis tarragona ite tarragona

 

La Inspecció Tècnica d’Edificis o ITE consisteix en una inspecció de l’edifici que pren per objectiu determinar l’estat de l’edifici, per tal de definir-ne el nivell de conservació i el manteniment de l’habitatge. Aquesta inspecció l’han de passar obligatòriament els edificis plurifamiliars i unifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat.

El professional encarregat d’elaborar aquesta tasca i extreure’n un informe declarant l’aprovació de l’edifici (certificat d’aptitud de l’edifici) és l’arquitecte tècnic.

Dur a terme una Inspecció Tècnica d'Edifici ITE comporta beneficis i avantatges per al benestar de la teva familia i de tota la ciutadania. Per una banda, el control assegura que el teu edifici envelleixi sense presentar cap risc per a la societat. Qualsevol signe de mala conservació quedarà declarat al certificat d’aptitud de l’edifici, fet que suposarà haver de resoldre el problema identificat a l’informe. Per tant, ajuda a mantenir l’edifici en condicions òptimes de seguretat.

D’altra banda, ajuda a millorar les condicions ambientals afavorint la convivència en un entorn segur. Un edifici en mal estat no només posa en perill a aquells que hi viuen, sinó a tota la ciutadania. La inspecció evita possibles riscos a l’entorn urbanístic com per exemple un despreniment.

A més a més, afavoreix als propietaris d’una casa o edifici en lloguer o en venda. Un edifici que hagi passat la ITE garanteix la seguretat i habitabilitat de la casa als possibles llogaters o compradors. Per últim, l’obtenció de l’informe suposa un estalvi de diners. Permet identificar possibles riscos a temps de ser solucionats, abans que causi accidents que acabin suposant un cost molt elevat.

Per tant, parlem d’un control important i necessari per assegurar que tots els habitatges no tinguin cap risc per a la ciutadania. Per aquesta raó, és clar que una tasca com aquesta l’ha de dur a terme un tècnic professional i qualificat capaç de determinar l’informe de la manera més rigurosa possible. Obres amb Garantia compta amb tècnics especialitzats en dur a terme aquest tipus d’inspeccions, totalment formats i qualificats.

Si el teu edifici o casa necessita passar una inspecció tècnica, no dubtis en visitar el directori professionals i posar-te en contacte amb els nostres tècnics.

 

 

"SOL·LICITA INSPECCIÓ ITE"

 


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com es el portal donde conseguir presupuestos y precios de obras, reformas y certificados en Mallorca, Tarragona y Zaragoza