MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 18/03/2022 14:22:32

consejos disminuir consumo energia

Davant l'escalada desmesurada dels preus de l'energia provocada com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i per seguir les directrius dictades per les institucions europees fomentant l'estalvi d'energia, des d'Obrascongarantia.com recollim una sèrie de consells per a la disminució del consum d'energia als edificis i així permetre estalviar energia en aquestes últimes setmanes d'hivern.

Què puc fer per disminuir el consum d'energia?

 

1.- Utilitza la calefacció a casa teva únicament quan sigui necessària i hi hagi presència de persones.

Es recomana utilitzar únicament la calefacció dels edificis quan hi hagi presència de persones i sigui necessària per existir una baixa temperatura exterior.

Davant la creença generalitzada que és més recomanable mantenir una temperatura sempre estable a l'habitatge, els experts en edificació recomanen apagar la calefacció o la producció de calor sempre que no sigui estrictament necessària, ja que així s'estalvia molta energia per pèrdues de calor amb l'exterior o a la xarxa de distribució.

Es recomana també apagar la calefacció sempre a la nit, ja que la temperatura a la nit a dormitoris ha de ser uns 3 o 4 ºC més baixa que la temperatura a les estances diürnes.

 

2.- Programa la calefacció a un màxim de 22ºC.

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis estableix un rang de temperatura a l'hivern de 21ºC a 23ºC i entre un 40% i un 60% d'humitat. Es recomana no sobrepassar mai la temperatura de termòstat de 22ºC i si és possible mantenir-la a 21ºC.

És convenient recordar que per cada grau que es baixa la calefacció es disminueix el consum d'energia aproximadament un 8%, la qual cosa, atesos els preus actuals, és un fet a tenir molt en compte.

 

3.- Rebutja el termòstat de ruleta i substitueix-lo per un termòstat digital.

Està molt estès l'ús dels termòstats analògics de ruleta. Es recomana la substitució d'aquests per termòstats digitals, ja que la precisió i les funcionalitats més grans de programació d'aquests últims fan que es pugui aconseguir estalviar fins a un 20% de l'energia gaudint d'un confort similar.

 

4.- Permet que el sol entri al teu habitatge.

Aprofita les hores de sol que t'ofereix el dia. Evita obstacles que n'impedeixin l'entrada, les cortines, les persianes, etc.

El millor és intentar que el sol entri directament al nostre habitatge. Ja que quan els raigs del sol entren a través d'un vidre es produeix l'anomenat efecte hivernacle. L'efecte hivernacle és un fenomen físic molt interessant que fa que quan la radiació solar penetra a través d'un vidre entra gairebé tota l'energia, però no deixa que s'escapi gairebé res d'aquesta radiació, produint així un guany continuat de calor a l'interior. A més, escalfa els paraments interiors de l'habitatge que fan que es pugui gaudir d'una sensació molt més confortable, ja que el confort al cos humà és proporcionat principalment per la radiació.

 

5.- Aconsegueix que el teu edifici o habitatge tingui un bon aïllament tèrmic.

La millor solució per evitar que el fred incideixi a l'interior dels habitatges és aïllar tèrmicament casa nostra i millorar així l'eficiència energètica. L'ideal és prevenir aquestes temperatures, i també les més extremes de l'estiu, realitzant la reforma pertinent que millori el nostre aïllament sobretot a parets, teulades, terres i finestres. Algunes d'aquestes execucions no requereixen grans obres i no suposen un gran desemborsament econòmic, però sí que repercuteixen molt positivament en el confort del nostre habitatge, com per exemple la substitució de fusteries o fins i tot el segellat dels contorns i tancaments de portes i finestres si detectem infiltracions d'aire.

A més, les properes setmanes es publicaran les convocatòries d'ajudes als fons Next Generation per a rehabilitació d'edificis i habitatges, amb unes quantitats molt interessants per ajudar els ciutadans a millorar l'aïllament dels seus habitatges. Als Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics s'instal·larà una oficina de rehabilitació a mode de finestreta única per ajudar tots els interessats a tramitar aquests ajuts per a la rehabilitació.

 

6.- Ventileu l'habitatge en les hores més favorables del dia.

Es recomana aprofitar les hores més fortes de sol per no baixar gaire la temperatura de casa nostra. Ventilar és necessari i ha de convertir-se en un costum, ja que els estudis donen suport que les concentracions excessives de CO2 poden ser nocives per als habitants, ja que el diòxid de carboni és un gas inodor, incolor i insípid, no és tòxic, però sí que pot arribar a ser asfixiant per desplaçament de l'oxigen a concentracions molt elevades.

A més, amb la pandèmia de COVID-19 que hem patit, la presència d'aerosols en més concentració està relacionada amb una concentració més gran de CO2 a l'ambient interior dels edificis.

Però malgrat la importància de la ventilació, és necessari fer-la perdent la menor quantitat possible d'energia.

 

7.- Substitueix la il·luminació antiga de l'habitatge per lluminàries tipus LED.

Moltes vegades la il·luminació suposa un consum energètic gens menyspreable. Tot i això, les noves lluminàries tipus LED tenen un consum fins a un 60% menor que altres tipus d'il·luminació més tradicionals. Es recomana substituir tota la il·luminació de l'edifici per il·luminació de baix consum.

 

8.- Utilitza correctament els electrodomèstics.

Recorda que utilitzar els electrodomèstics de manera eficient, també a l'hivern, és fonamental per gastar menys a la factura de la llum. Es recomana omplir la rentadora i el rentaplats tot el possible, utilitzar el mode ecològic o aprofitar la calor residual per acabar de cuinar. També es recomana obrir la nevera únicament el temps necessari i descongelar aliments dins de la pròpia nevera, ja que ajuden a reduir el consum d'aquest electrodomèstic que és el de més consum anual als habitatges.

 

9.- Alerta als consums fantasma o standby.

El consum en mode standby és el consum dels aparells que tenim connectats a la xarxa elèctrica i que segueixen consumint encara estant apagats, únicament perquè estan connectats. Aquesta potència consumida, encara que depèn de casos, es pot xifrar en uns 5 W per element. Per solucionar aquest problema convé instal·lar els equips en regletes amb interruptor i apagar aquest interruptor quan l'equip no estigui encès. Aquest gest pot ajudar a estalviar-nos més de 60€/any.

 

 

Vols que t'ajudem?

Vols millorar la teva llar instal·lant aire condicionat, calefacció...; o canviar la instal·lació elèctrica, d'aigua o de gas perquè és molt antiga; o potser vols aconseguir reduir la factura de la llum i el gas a través d'un projecte d'eficiència energètica.

Confia l'increment de l'eficiència energètica del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Reportatges 25/02/2022 10:13:26

instalacion placas solares fotovoltaicas mallorca tarragona zaragoza

Actualment, són poques les persones que no estan preocupades per les incessants pujades del preu de l'electricitat que es tradueixen, inevitablement, en increments de les factures elèctriques que paguem en les nostres llars.

És una de les raons per les quals cada vegada més persones s'interessen per les instal·lacions fotovoltaiques per a cobrir tot o part del seu consum d'energia elèctrica.

Si estàs interessat a col·locar plaques fotovoltaiques a casa t'expliquem quines són les diferents característiques i requeriments per a una instal·lació d'aquest tipus. A més, t'expliquem els diferents tipus d'instal·lacions fotovoltaiques que pots triar per a la teva llar, ja sigui un habitatge unifamiliar o part d'un edifici de pisos.

 

Tipus de panells fotovoltaics

Els panells solars fotovoltaics per a ús domèstic més habituals poden ser de dos tipus. Depenent de la puresa del silici utilitzat en la seva fabricació poden ser monocristal·lins o policristal·lins.

Els panells monocristal·lins són els de major puresa i per tant major rendiment, arribant fins al 20%. També tenen un major cost.

Els panells policristal·lins, en tenir una menor quantitat de silici, tenen rendiments una mica inferiors, entorn del 16%, però són els més estesos actualment en el mercat, ja que tenen preus més assequibles per al consumidor.

 

Quina és la millor orientació i inclinació dels panells solars?

Dependrà de diferents factors, com poden ser el lloc on es trobi casa nostra o l'època de l'any en la qual volem aconseguir un major rendiment energètic de la nostra instal·lació fotovoltaica. L'orientació i la inclinació amb la qual instal·lem els nostres panells fotovoltaics estarà lligada a la localització del nostre habitatge.

L'orientació òptima dels panells obeirà a la latitud i podrà ser sud o nord. En el cas d'un habitatge a Espanya, serà generalment orientació sud per trobar-nos en l'hemisferi nord.

La inclinació òptima de les nostres plaques dependrà de més factors: de la latitud en la qual se situa la nostra llar, de l'època de l'any en la qual més ús volem fer d'elles i de si disposem d'un grup electrogen propi.

El que busquem amb una orientació i una inclinació òptimes dels nostres panells és col·locar-los el més perpendicularment possible davant els raigs solars. Així aconseguirem obtenir el màxim d'energia solar possible.

Si el nostre objectiu és produir la major energia durant l'hivern haurem de situar-los el més verticals possible (entre 45° i 50°). Si, per contra, el que busquem és maximitzar la producció durant l'estiu, buscarem inclinacions gairebé planes (entre 15° i 20°).

Finalment, i com a recomanació per a la majoria d'instal·lacions en les quals es busca un equilibri entre els mesos més freds i els més càlids de l'any, buscarem inclinacions que oscil·lin entre 30° i 40°.

Tant per a la inclinació com per a l'orientació, el primordial és que un tècnic amb experiència faci un estudi i decideixi quina és la millor manera d'instal·lar aquest tipus de sistemes. També t'informarà de si requeriran d'una estructura addicional per a optimitzar la captació solar.

 

Modalitats d'instal·lacions solars fotovoltaiques

 

Les instal·lacions fotovoltaiques poden estar aïllades o connectades a la xarxa elèctrica (autoconsum). Entre les connectades a la xarxa podem triar de diferents tipologies.

 

 • Instal·lació aïllada: és la que no es troba connectada a la xarxa elèctrica i, per tant, l'energia produïda ha de consumir-se en el mateix punt en el qual tenim les nostres plaques. En aquesta mena d'instal·lació hem d'incloure un inversor carregador, un grup electrogen i bateries per a recollir energia que puguem usar en els moments del dia en què no faci sol.

 

 • Instal·lació connectada a la xarxa elèctrica:
  • D'autoconsum acollida a compensació. És la que utilitza els excedents d'energia que generem amb la nostra instal·lació i que no consumim. Aquesta energia sobrant passa a la xarxa elèctrica general i, a canvi, rebem una compensació econòmica.
  • D'autoconsum amb acumulació en bateries. En aquest cas l'excedent d'energia es conserva en una bateria per a consumir-la quan la nostra instal·lació no pugui generar-la per falta de llum solar. Si esgotem l'energia acumulada en la bateria utilitzarem la que ens aporta la xarxa a la qual estem connectats.
  • D'autoconsum sense excedents. Aquest tipus d'instal·lacions no injecta cap mena d'energia a la xarxa elèctrica, només produeix la que l'usuari necessita ja que disposa d'un mecanisme que impedeix la generació d'energia més enllà de la que estiguem consumint en un moment donat.

 

Vols que t'ajudem?

A l'hora de col·locar panells solars fotovoltaics que et permetin aconseguir un consum energètic més sostenible i, alhora, estalviar en la teva factura de la llum, és important escollir els professionals que ens ajudaran a triar la instal·lació que més s'adeqüi a les nostres necessitats i estableixin l'orientació i inclinació més adequada per a obtenir el major rendiment i eficiència energètica.

Confia la instal·lació dels teus panells solars a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quins són les solucions més adequades en cada cas i faran que la teva inversió sigui tot un èxit.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre l'aïllament ecològic i altres reformes en el teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.

 


Continua llegint
Reportatges 14/12/2021 08:20:30

aïllant tèrmic casa

La situació que trobem actualment en relació a l’eficiència energètica és controvertida. Ens trobem un parc immobiliari especialment deficitari i uns propietaris sense interès en millorar l’eficiència energètica dels seus habitatges. Una situació que l’Administració vol trencar, mitjançant un ambiciós pla d’ajuts econòmics a la rehabilitació.

És imprescindible conscienciar als propietaris de que l’eficiència energètica és un aspecte molt important i que els aportarà uns beneficis individuals a mitjà i llarg termini com: l’estalvi a la factura energètica, la millora del confort i la possible revaloració dels immobles. Però ens trobem que millorar les condicions energètiques del nostre edifici no és en cap cas una prioritat per als propietaris.

Informes realitzats pel Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE) ens diuen que “l'eficiència energètica és un dels factors menys rellevants en la presa de decisió per a l'adquisició d'un habitatge, i està molt per darrere d'altres com el preu, la ubicació o la superfície, i que gairebé el 70% dels propietaris manifesta que no invertiria a casa seva per reduir el cost de les seves factures energètiques”. 

D’altra banda, l’aïllament dels habitatges és inexistent o molt deficient en gairebé 24 milions d’habitatges, més del 91% del parc d’edificis. I les finestres, tenen una antiguitat superior a 11 anys en un 63% dels habitatges. És imprescindible considerar l’alt cost mediambiental que representa tot aquest malbaratament d’energia, procedent encara majoritàriament de les fonts tradicionals.

El fet és que la rehabilitació energètica no sembla aportar una “satisfacció” immediata. Tot i que globalment millorem de manera significativa les prestacions del nostre habitatge, rehabilitar-ho amb criteris d’eficiència energètica pot semblar que no és “necessari”.

Però des d’un punt de vista exclusivament econòmic, millorar les característiques tèrmiques d’un edifici, suposa una reducció, en molts casos, de fins a un 50% de la despesa que hi destinem a consum d’energia.

Quan intervenim a l’envoltant de l’edifici aconseguim mantenir una temperatura interior molt més estable, sense salts tèrmics, s’eliminen les humitats interiors produïdes per la manca d’aïllament tèrmic i paral·lelament millorem l’aïllament acústic.

Trobem una realitat del parc d’habitatges deficient o molt deficient, amb un àmbit d’actuació molt alt, però que els propietaris no consideren prioritari. Per intentar modificar aquesta situació, els ajuts a la rehabilitació plantejats aniran dirigits a promoure tres aspectes bàsics: la millora de l’aïllament, la millora de l’eficiència de les instal·lacions i fomentar la generació renovable.

És primordial en primer lloc, la reducció de la demanda. No hi ha més estalvi d'energia que aquella que no es necessita. Les mesures passives que redueixen la demanda d'energia són les més eficaces i duradores en el temps.

La demanda d'energia en un edifici es pot reduir amb diverses estratègies, la més eficaç és la incorporació i/o augment de l'aïllament tèrmic de l'envolupant, però n'hi ha d'altres com la reducció de ponts tèrmics, la substitució de fusteries exteriors o la incorporació de sistemes de control solar.

Un cop reduïda la demanda, la millora del rendiment de les instal·lacions i equips seria el segon pas, evitant aquells combustibles més contaminants, incorporant noves tecnologies i maquinària d'última generació.

Finalment, un cop tinguem una demanda baixa d'energia i un rendiment òptim de les instal·lacions, el tercer objectiu seria intentar aconseguir que la petita despesa energètica resultant fos coberta majoritàriament mitjançant energies alternatives i renovables, com l'energia solar, tant tèrmica com fotovoltaica, l' aerotèrmia o la geotèrmia, entre d'altres.

En primer lloc i com hem vist abans, per garantir uns resultats satisfactoris, és necessari contactar amb un tècnic que faci un estudi previ i ofereixi una solució completa: assessori sobre la viabilitat de la solució proposada, la seva eficàcia, altres alternatives possibles, que efectuï una estimació dels estalvis obtinguts, etc.

Pel que fa als criteris econòmics, és important valorar la possibilitat d’aprofitar la realització d’obres de reparació o de manteniment a la façana, a la coberta o a les mitgeres, per incorporar un aïllament tèrmic, ja que això reduirà el cost final de les obres.

La viabilitat d'una proposta de millora de l’eficiència energètica dels habitatges no depèn només de les seves pròpies característiques, sinó també, i molt important, de l’ús que es faci dels sistemes de calefacció i/o refrigeració, ja que és necessari una participació activa i responsable dels usuaris.

L’orientació de l’edifici i el nombre i dimensió de les finestres i balconeres és un factor determinant, com les característiques de les façanes, la coberta o les instal·lacions de calefacció que s’utilitzen.

L’ eficàcia i rendiment de la rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica és proporcional al seu abast. Això significa introduir un aïllament tèrmic a la façana, però també a les mitgeres, els patis i la coberta. És important substituir finestres i balconeres quan les que tenim no estan en bon estat. Les instal·lacions, col·lectives o individuals, ha de ser eficients i hem d’utilitzar-les adequadament.

 

Com podem reduir la demanda d’energia?

Actualment el mercat ofereix multitud de productes i sistemes per incorporar un aïllament tèrmic a un edifici existent. Podem aïllar per l’exterior de l’edifici, per l’interior de l’habitatge i, si existeix, per injecció dins la cambra d’aire de la façana. Els materials es troben en forma de plaques, mantes o escumes. 

L’aïllament s’ha d’aplicar a tots els tancaments en contacte amb l’exterior: les façanes, les mitgeres, els patis i la coberta. I, també, als tancament interiors que limiten amb zones comuns de l’edifici.

 

Situar l’aïllament per l’exterior de l’edifici

Aquest és un sistema especialment adaptat per a les obres de rehabilitació i que ofereix les millors prestacions en orientacions amb molta radiació solar. Tèrmicament, l'aïllament per l'exterior, aprofita la inèrcia tèrmica del tancament, acumula i regula l’escalfor.

Com hem vist, no es pot avaluar econòmicament una proposta si no es contextualitza a un escenari determinat. Les característiques de la façana, l’orientació de l’edifici o la superfície de finestres i balcons, determinaran les prestacions finals. Tot i així, aquesta solució és la que ofereix un temps de recuperació més baix, al voltant dels 10 o 12 anys, si s’utilitzen materials amb una gruix que oscil·li entre els 7 i 8 cm.

 

Situar l’aïllament per l’interior de l’habitatge

Tèrmicament, situar l’aïllament per l’interior de l’habitatge, afavoreix la sensació de confort en igualar en poc temps la temperatura de l’ambient interior amb la de la superfície interior del tancament. La “sensació” de confort està directament relacionada amb la diferència de temperatura entre la temperatura interior ambient i la de la superfície del tancament. Amb una mateixa temperatura interior, si la diferencia és alta, la sensació de desconfort és més accentuada.

Contràriament a la solució per l’exterior, la solució interior és més recomanable en climes freds o façanes amb una baixa insolació, perquè en aquest casos la massa tèrmica del mur de la façana és poc efectiva.

Situar l’aïllament per l’interior resol fàcilment el problema dels ponts tèrmics als brancals i llindes de les finestres, i ens permet no haver de substituir les finestres. No soluciona el pont tèrmic provocat pels terres i sostres en contacte amb la façana.

Aquest tipus d’intervenció es pot aplicar individualment a cada habitatge. Això significa que és una solució si la comunitat de propietaris no arriba a un acord. Tampoc requereix de sistemes auxiliars per a l’execució de les obres, ni condiciona l’aspecte visual de la façana.

En situar l’aïllament per l’interior es modifica l’aspecte interior dels tancaments i s’han de modificar les instal·lacions, interruptors i radiadors, que ocupen el tancament. L’acabat por ser tradicional o amb sistemes de cartró guix. Tot i així es perd com a mínim uns 10 cm d’espai interior.

Òbviament en aquet cas, sí hi ha interferència amb les persones usuàries de l’habitatge en el moment de l’execució de les obres i caldrà fer reparacions d’acabats interiors afectats per les obres. Com abans, aquest tipus de solució és recomanable si ja volíem renovar l’interior de l’habitatge.

Econòmicament, el temps de recuperació és superior, sobre els 20 anys, amb gruixos d ’entre 7 i 8 cm. En aquest cas es suma al cost de la rehabilitació energètica el de la rehabilitació de l’habitatge.

 

Incorporar l’aïllament a la cambra d’aire

En edificis construïts entre els anys 60 i els 80, el tancament de façana sovint està format per dos fulls entre els quals es disposa una cambra d'aire inicialment buida que compleix la funció de protecció tèrmica de l’edifici.

Les cambres d'aire correntment utilitzades solen tenir un gruix que oscil·la entre 6 a 14 cm segons les combinacions dels diferents formats dels totxos disponibles al mercat.

Aquest sistema no és recomanable per a l’execució d’obres de rehabilitació si no es pot garantir la continuïtat de la cambra d’aire. La cambra no és accessible i habitualment presenta obstruccions produïdes per runes, brutícia i altres elements que dificulten la correcta instal·lació in situ mitjançant la injecció de materials aïllants a l’interior de la cambra.

A la vegada les façanes construïdes amb murs de doble fulla presenten múltiples interrupcions de la cambra d'aire: pilars, finestres, sostres, etc. És per això que, aquesta solució s'ha de complementar amb altres sistemes que col·laborin a reduir l' impacte de les heterogeneïtats i poder garantir la continuïtat de l’aïllament.

Per poder realitzar la injecció de l’escuma és necessari que el full exterior sigui resistent. És recomanable solament en murs de maó massís o foradat i en cap cas si es tracta d’envans de gruix inferior a 10 cm.

Tèrmicament ofereix un comportament similar a situar l’aïllament per l’interior de l’habitatge i es pot aplicar  des de l’interior o l’exterior, amb els mateixos avantatges i inconvenients que hem vist abans: la utilització de mitjans auxiliars i les molèsties per als ocupants de l’habitatge.

És molt important si s’incorpora l’aïllament a la cambra que es realitzi una supervisió acurada del tancament per garantir la continuïtat de la cambra i la inexistència de fissures importants en el mur exterior de suport. També requereix un control de qualitat acurat del procés d’injecció i el resultat final.

La injecció d’escumes aïllants a la cambra d’aire del mur, com en el cas de l’aïllament per l’interior, pot produir l’aparició de condensacions a la cara interna de la cambra. Però en aquest cas, en ser-hi inaccessible, és més difícil solucionar-ho.

 

Finestres i balconeres

Les finestres i balconeres tenen un paper fonamental en el funcionament tèrmic i de confort dels habitatges. Són elements de captació solar directa, de ventilació i de llum natural, tots ells condicions bàsiques per a l’habitabilitat dels habitatges.

És per tot això que substituir-les quan es troben en mal estat o les seves prestacions no són les adients, és, des d’un punt de vista energètic i de confort, molt important.

En cap cas ens hem d’oblidar de les persianes, gelosies, lamel·les o tendals que actuen com a proteccions solars. Ens ajuden a controlar l’entrada de la radiació solar directa i els guanys tèrmics a l’interior de l’habitatge, interposant-les o no segons les necessitats. Són imprescindibles especialment a l’estiu, ja que eviten el sobreescalfament.

Al mercat podem trobar múltiples sistemes, materials i rendiments en fusteria per a finestres i balconeres, en funció de les nostres necessitats. A la vegada s’han de considerar els tres elements per separat: marc, vidre i protecció solar. La tria d’una o altra, en el cas d’una rehabilitació energètica, ha de prendre essencialment en consideració les prestacions tèrmiques i acústiques de la fusteria. S’estima que per arribar a les exigències sol·licitades, i si es vol sol·licitar una subvenció, s’han de col·locar vidres com a mínim del tipus doble amb cambra d’aire de 4/12/4 mm.

Si es considera la possibilitat de demanar una subvenció per a la substitució de finestres, aquestes han de satisfer determinades exigències de qualitat:

 • Les fusteries noves han de tenir el marcatge CE, garantia que el material compleix unes determinades condicions tècniques.
 • Si les fusteries són metàl·liques, d’alumini o acer, han de tenir trencament del pont tèrmic.
 • Si les fusteries noves són de fusta hauran de ser de fusta de procedència controlada o bé amb marcatges PEFC o FSC, garanties internacionals de procedència controlada.
 • En cas de fusteries de fusta en les quals es mantingui el marc i es substitueixi el vidre per aconseguir la transmitància requerida, se subvencionarà la renovació del vidre i l’adaptació del marc.
 • Si les proteccions solars es renoven han de millorar l’eficiència energètica de l’obertura renovada.
 • Si hi ha una caixa de persiana, la seva tapa interior haurà de tenir una transmitància inferior o igual a 1,3 W/m2K.
 • Els forats pel pas de cintes i manubris han de tenir algun tipus de segellat del pas de l’aire.

 

Vols que t' ajudem?

A l'hora de realitzar una reforma que ens permeti, reduir les emissions de CO2, estalviar energia i millorar el confort de la nostra llar és molt important triar professionals que ens ajudin a escollir els materials adequats i duguin a terme les actuacions pertinents.

Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre rehabilitació energètica i altres reformes en el teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Reportatges 02/11/2021 10:48:57

amiant

Un dels reptes més importants als quals ens enfrontem en aquest segle XXI és, sens dubte, la reducció de la dependència energètica dels combustibles fòssils i la d'emissions de gasos d'efecte d’hivernacle a l'atmosfera.

Els edificis, ja siguin habitatges, oficines, escoles, hospitals, teatres o altres, són responsables del 40% del consum energètic de la UE. Per aquesta raó, la reducció del consum i l'ús d'energia procedent de fonts renovables en el sector de l'edificació, constitueixen una part fonamental de les mesures necessàries per a reduir la dependència energètica i les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle

Malgrat això, molt pocs immobles a Espanya han escomès reformes per a reduir el consum energètic. Això significa que gran part de l'energia consumida es malbarata. De fet, actualment, més de la meitat dels habitatges construïts tenen deficiències greus en eficiència energètica, tal com s'indica en l'Informe de rehabilitació publicat pel Consell General de l'Arquitectura Tècnica d’Espanya. De la resta, només una mínima part compleix amb els requisits energètics establerts pel ja obsolet DB HE 2013.

És el moment de posar-se les piles. L'Agència Internacional d'Energia (AIE) estima que les emissions directes de CO2 dels edificis haurien de reduir-se a la meitat per a 2030.

És el moment perfecte per a plantejar-se una reforma o rehabilitació que permeti ser més sostenibles amb el planeta i més eficients energèticament. Els fons europeus de recuperació que arriben a Espanya i que es posen en circulació en aquest 2021 són una gran oportunitat per a millorar la nostra llar.

Els dos reials decrets recentment aprovats pel Govern d'Espanya recullen les normes per a mobilitzar 5.520 milions d'euros destinats a la rehabilitació del parc residencial espanyol i a la construcció d'habitatge per al lloguer assequible.

Entre altres coses, es desenvolupen programes de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials (barris, edificis i habitatges), que seran gestionats per les comunitats autònomes, o deduccions en l' IRPF per a actuacions en habitatge habitual i edificis residencials:

 • 20% per reduir un 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
 • 40% per aconseguir un estalvi del 30% en l'indicador de consum d'energia primària o millorar la qualificació energètica aconseguint les lletres A o B.
 • 60% quan l'actuació arribi al conjunt de l'edifici i s'aconsegueixi un estalvi del 30% en l'indicador de consum d'energia primària o es millori la qualificació energètica de l'edifici aconseguint les lletres A o B.

Per a les ajudes que gestionaran les comunitats autònomes hi ha consignades per a l'anualitat 2021: 186 milions d'euros a Catalunya, 33 a Aragó i 28 a Balears. Es podran demanar ajudes per a tot aquest tipus d'obres subvencionables sempre que s'hagin realitzat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020.

Aquesta important inversió pública ajudarà a la transformació del nostre antiquat parc edificat, però no oblidem, també, que millorar les característiques tèrmiques del nostre habitatge ens ajudarà a estalviar en la nostra factura elèctrica. Amb un bon aïllament o la substitució de finestres, disminueix, en molts casos, fins a un 50% la despesa en calefacció i aire condicionat.

En qualsevol cas, la sostenibilitat en l'edificació comença des del primer moment de construir una casa. Per exemple, cada tona de ciment que utilitzem emet al medi ambient una tona de CO2. Estem parlant del 5% del balanç total d'emissions mundials.

Per a aconseguir reduir la petjada de carboni o l' impacte associat a la construcció d'un edifici és important treballar amb materials que requereixin un menor ús d'energia tant en l'obtenció de les matèries primeres com en el seu manufacturat.

A més, és fonamental dotar als edificis de fonts renovables d'energia alhora que s'introdueixen materials sostenibles en la construcció. Matèries primeres naturals com poden ser les fibres vegetals o pedres.

La directora executiva adjunta del Programa de l' ONU per al Medi Ambient i sotssecretària general de les Nacions Unides, Joyce Msuya, ja deia fa més de dos anys que era fonamental una transformació radical en la forma en què fem edificis i construccions. Només necessitem observar les normes actuals i la qualitat de molts edificis per a adonar-nos que podem fer-ho molt millor. Necessitem ser més exigents en la construcció d'edificis ecològics i eficients, va agregar.

Avui ja és possible calcular la petjada de carboni que suposarà la construcció d'un edifici per a intentar ser més eficients i sostenibles. A Balears, per exemple, el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca disposa del Llibre de Preus de la Construcció, una eina de referència entre els professionals del sector de la construcció, que, des d' enguany, permet, en la seva versió digital, calcular la petjada de carboni dels materials utilitzats en construcció a l'hora d'elaborar un pressupost per a aquells interessats a realitzar una reforma, rehabilitació o obra nova.

A Aragó en pocs mesos veurà la llum el format digital del Llibre de l’Edifici Existent, una eina que serà fonamental per a conèixer l’estat energètic dels edificis, les seves tasques de manteniment anual i les millores que s’han de realitzar per aconseguir ser eficient i complir amb els estàndards que es demanden des de la Unió Europea.

 

Vols que t' ajudem?

A l'hora de realitzar una reforma que ens permeti, reduir les emissions de CO2, estalviar energia i millorar el confort de la nostra llar és molt important triar professionals que ens ajudin a escollir els materials adequats i duguin a terme les actuacions pertinents.

Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre l'aïllament ecològic i altres reformes en el teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Reportatges 08/10/2021 13:49:22

amiant

Davant la presència de materials amb amiant, què cal fer? És necessari eliminar-ho o no? Són dues preguntes  que ens fem cada vegada més sovint, en obres de rehabilitació o inspeccions d’edificis.

L’actuació, d’acord a les indicacions i recomanacions que sobre el tema realitza el Departament de Treball, serien les següents.

Un cop detectat material amb amiant, per determinar si és necessari retirar-ho o no, és necessari considerar dues situacions:

Si el que es troba, està en bon estat, no està sotmès a manipulacions, ni a l'acció de vibracions, fregaments, moviments d'aire, humitat o cops, i la seva manipulació no presenta un risc d'emissió de fibres a l'ambient. Llavors es podria considerar no retirar-ho, confinar-ho si ha arribat a la fi de la vida útil o deixar-ho instal·lat fins a la seva eliminació.

Quan el material presenta risc de despreniment de fibres d’amiant, pel seu estat de conservació, s'haurà d’eliminar per evitar l'emissió de fibres.

A l’estudi previ per a la seva eliminació caldrà considerar la ubicació, la friabilitat, l’estat del material, l’accessibilitat al mateix i l’ús de la zona afectada.

 1. En relació a la seva ubicació, cal realitzar un plànol detallat de la ubicació de l'amiant on s'indicarà la seva extensió i varietat.
 2. És necessari també avaluar la facilitat d'emissió de fibres a l'ambient. Podem distingir diversos tipus de productes amb amiant: els dipòsits, els aïllaments tèrmics, el cartró-amiant i, en menor grau, certes plaques de fals sostre, en les quals les fibres d'amiant estan lligades dèbilment.
 3. L’estudi avaluarà també el grau de conservació del material. La presència d'esquerdes, humitats, escrostonaments, desgasts, etc.
 4. També s'ha de considerar si la zona amb amiant és de fàcil accés, i per tant el contacte amb el material es pot produir de forma accidental, per exemple zones de pas, cobertes accessibles,etc; o si el contacte directe amb l’amiant sols es pot produir de manera intencionada.
 5. Considerarem també factors que puguin incidir en la possibilitat d'emissió de fibres d'amiant a l'ambient: la degradació dels materials (revestiments exteriors, teulades, /aïllaments tèrmics, etc.), la possibilitat de rebre cops, vibracions, corrents d'aire, manipulacions en operacions de manteniment, filtracions i condensacions d'aigua, etc.
 6. I finalment és important valorar la utilització present i futura de l'espai, la instal·lació o la maquinària i, especialment, es tindrà cura en les operacions de reparació i manteniment, en els punts amb amiant o en les seves proximitats.

 

La ponderació de totes i cadascuna de les variables enunciades en l'apartat anterior, ens ha de donar un coneixement molt aproximat sobre la possibilitat d'emissió de fibres d'amiant a l'ambient, que ens permetrà actuar sense necessitat de cap tipus de mostreig ambiental.

Per exemple, en situacions on s'aprecia material friable degradat, hem d'actuar directament, atès que el risc d'exposició a fibres d'amiant és clar. Recordem que els principis preventius de l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995, ens diu que, en primer lloc, hem d'evitar els riscos i, després, avaluar aquells que no es pugin evitar.

Com a norma, no reparar el material que conté amiant. Només es decidirà aquesta opció si l'avaluació anterior ens indica que hi ha una possibilitat baixa de que passin fibres a l'ambient. És imprescindible, en aquest cas, fer controls periòdics per tal de garantir que no es modifica aquesta situació.

En funció del resultat d’aquest estudi triarem una de les tres intervencions indicades a sota:

 1. Estabilització
 2. Confinament
 3. Retirada de l'amiant o eliminació

En les dues primeres, la intervenció es du a terme per tal d'evitar l'alliberament de fibres a l'ambient. La tercera consisteix en retirar o eliminar l'amiant.

 

Estabilització

Aquesta operació es farà quan el material no està degradat i volem assegurar la durabilitat.

Consisteix a aplicar, mitjançant projecció aerogràfica i/o injecció, un material elastòmer, en forma líquida, sobre el material d'amiant per reduir la possibilitat d'alliberar fibres d'amiant a l'ambient. Això s'aconsegueix, bé creant una membrana sobre la superfície (estabilització cobertora), o penetrant dins el material i lligant els components (estabilització penetrant).

Hi ha diferents productes comercialitzats com a segellants de l'amiant. En general, són composicions a base de polímers en dispersió aquosa que penetren i impregnen ràpidament tots els tipus d'amiant, inclosa l'amosita i la crocidolita.

Un bon segellant hauria de ser capaç d'absorbir els impactes sense alterar la seva integritat, proporcionar un segellat elàstic, oferir un bon comportament al foc i tenir una bona resistència al pas del temps. Evidentment no poden afectar a la salut de les persones.

El punt feble d’aquet tractament és la poca o nul·la resistència mecànica del material estabilitzat. No és aconsellable si el material pot rebre cops durant el seu ús.

En cap cas s’ha de pintar sobre el material amb d'amiant, ja que el remei pot ser pitjor que la solució. La pintura pot arrencar el material o emetre més fibres a l'aire. Cal fer proves d'idoneïtat per al producte abans d'aplicar-lo i establir la durabilitat del tractament i les operacions de manteniment que caldrà efectuar.

Aquesta operació limita l'alliberament de fibres a l'ambient, però no limita l'accessibilitat del material d'amiant a les persones que ocupen l'edifici. El cost de l'aplicació és moderadament baix, encara que cal dur a terme inspeccions periòdiques per tal de garantir-ne el bon estat.

 

Confinament

És una barrera física entre el material que conté amiant i les persones que ocupen l'edifici, mitjançant una nova estructura. Per exemple un fals sostre, envans, recobriments de PVC o d'acer en canonades.

Aquesta solució no es pot utilitzar quan el suport no és prou consistent o es prevegin treballs de manteniment o de rehabilitació posteriors.

Aquesta opció pot ser utilitzada conjuntament amb l'estabilització.

Encara que el cost d'aquesta alternativa sigui més econòmic, implica un augment de cost suplementari per als treballs posteriors de manteniment i de retirada de l'amiant que, abans de l'enderroc, és obligatori fer. Cal portar a terme inspeccions periòdiques per tal de garantir-ne el bon estat.

 

Retirada d'amiant

La retirada de l'amiant implica l'eliminació dels materials amb amiant (MCA), cosa que suposa evitar definitivament els problemes de contaminació de fibres d'amiant causats per la degradació dels MCA i els problemes dels treballs de manteniment o de rehabilitació posteriors.

La retirada de MCA és la solució més estesa i l'única per a edificis i instal·lacions abans de ser enderrocats, com indica l'article 11.1.a del RD 396/2006: "En tot cas s'eliminarà l'amiant dels materials que el continguin abans de començar qualsevol operació de demolició, excepte quan fer-ho impliqui major risc per als treballadors".

La retirada la poden realitzar únicament empreses autoritzades per l'Administració, seguint les indicacions del Pla de Treball, especialment pel que fa a als EPIs (Equips de Protecció Individual) i les condicions de desmuntatge, emmagatzematge i transport del material eliminat.

L’Administració desaconsella doblar –cobrir– les cobertes de fibrociment, superposant sobre elles cobertes metàl·liques o d'altres materials. La raó és la següent:

 • En primer lloc, hi ha risc que les plaques de fibrociment que es volen doblar es trenquin en transitar i treballar sobre elles.
 • En segon lloc, en cobrir l'existència de les plaques de fibrociment en naus industrials, dependències o locals, incrementa el risc d'inhalació de fibres d'amiant. Això pot passar, per exemple, si posteriorment es fan manipulacions o reparacions a la coberta sense conèixer la presència de l'amiant –en particular en els casos que es produeixi un canvi de propietari.
 • Finalment, la presència de la coberta de fibrociment original, condiciona cada operació que s'hi efectuï posteriorment, com podria ser la realització d'una sortida de ventilació o el muntatge de qualsevol instal·lació. La presència de l’amiant representa un risc potencial.

Si malgrat aquesta recomanació una empresa, prèviament inscrita al RERA, pretén doblar una coberta de fibrociment de la qual aparentment no es desprenen fibres d'amiant, ha de sol·licitar a l'Autoritat Laboral l'aprovació d'un Pla de Treball, ja que la normativa obliga a presentar aquest Pla per a qualsevol operació i activitats en què els treballadors estiguin exposats a fibres d'amiant o a materials que en continguin, o siguin susceptibles d'estar-hi exposats.

En el cas específic de les operacions de doblar cobertes, el Pla de Treball, a banda del seu contingut general, ha d'incloure els elements següents:

 1. Certificació d'un tècnic titulat conforme la coberta de fibrociment està en correcte estat de conservació i no se'n desprenen fibres d'amiant.
 2. Relació de les mesures que s'adoptaran per reduir al mínim el risc que en un futur pot originar la presència del fibrociment, com ara la disposició d'etiquetes o cartells d'avís de dita presència, o bé la redacció de procediments de treball en previsió d'actuacions posteriors que afectin la coberta de fibrociment.

Ajudes al finançament de la retirada de productes que continguin amiant.

Normalment cada comunitat obre anualment una partida d'ajuts econòmics per a la retirada de productes que contenen amiant.

Per comprovar si podem accedir-hi s'hauria de consultar amb la nostra comunitat autònoma.

 

Vols que t’ajudem a millorar la teva edifici o habitatge?

A l'hora de posar en marxa una reforma és molt important escollir els professionals que la portaran a terme i que ens ajudaran a la seva planificació.

Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran i ajudaran en tot el que necessitis.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició a més de 200 professionals col·legiats que poden avaluar les característiques del teu habitatge o edifici, analitzar les mancances i proposar les millores que, tècnica i econòmicament, siguin més adequades en cada cas i faran que la reforma de teu habitatge sigui tot un èxit.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Els nostres experts t'assessoraran en tot moment perquè puguis dur a terme la rehabilitació del teu habitatge de la manera més professional i eficient. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa