ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog de los arquitectos técnicos

Reportatges 26/11/2018 11:00:04

El passat 25 d'octubre de 2018 es va publicar al Diari de Tarragona un reportatge sobre l'estat dels edificis a la província de Tarragona. Les dades, aportades pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), es basen en el resultat de les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE’s) realitzades durant els darrers dos anys.

Fent clic aquí podeu llegir tot el reportatge.

La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) és un control tècnic sobre l'estat general de conservació de l'immoble, amb l’objectiu de detectar possibles deficiències en la seguretat, accessibilitat i salubritat dels edificis, per posteriorment corregir-les.

Tots els edificis d’habitatges amb més de 45 anys han de passar aquesta inspecció.

 

 

A tota la província de Tarragona, es calcula que hi ha uns 54.000 edificis obligats a sotmetre-s’hi a aquesta inspecció. Segons les dades del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), durant aquests dos últims anys han passat la inspecció uns 2.000 immobles.

D’aquests 2.000 edificis que han passat l’ITE, uns 960 (el 48%) presenten patologies lleus, mentre que 480 (el 24%) no presenten cap irregularitat i estan en bones condicions. 

En canvi, uns 560 immobles (el 28%) presenten deficiències considerades greus, amb danys estructurals o patologies importants. 

Si el teu edifici o habitatge té més de 45 anys i no ha passat la Inspecció Tècnica d’Edificis pots sol·licitar la seva tramitació fent clic aquí.

Per a tramitar l’ITE és imprescindible contractar els serveis d’un arquitecte tècnic o aparellador amb àmplia experiència en aquest camp. 

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 100 professionals col·legiats i que t’ajudaran en tot el que necessitis en relació a la teva ITE. Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.


Continua llegint
Reportatges 22/10/2018 17:00:00

Posar en lloguer un pis no és una decisió senzilla. No només cal trobar al llogater adequat. També és necessari enfrontar-se a una sèrie de tràmits i entregar a l’inquilí els pertinents documents. En cas contrari poden arribar importants sancions econòmiques.

documentacio lloguer

En aquest escenari, són moltes les persones que deixen els seus pisos buits i inutilitzats pel fet de desconèixer els documents que necessiten entregar al seu llogater. Aquest fet comporta una important pèrdua d’ingressos mes rere mes. No deixis que a tu et passi el mateix. Descobreix els documents necessaris per llogar el teu pis.

  

1. Contracte de lloguer 

El document principal que rubrica l’acord entre el propietari d’un pis i el seu inquilí és el contracte de lloguer. Les dades que com a mínim sol aportar són les següents:

 • Dades principals del propietari, del pis i del llogater
 • Termini en què s’acorda el lloguer
 • Com s’efectuaran les renovacions del contracte
 • Període mínim de validesa del contracte (i penalitzacions en cas d’incompliment)
 • Preu del lloguer i condicions de pagament
 • Obligacions o prohibicions de l’inquilí respecte el pis
 • Inventari de mobiliari del pis
 • Data, població i signatura de propietari i llogater

 

 

2. Cèdula d'habitabilitat 

Un altre document necessari per poder llogar el teu pis és la cèdula d’habitabilitat. No és altra cosa que un document administratiu que certifica que el pis reuneix les condicions bàsiques per poder-hi viure, en termes de salubritat, higiene i solidesa. Disposar de la cèdula d’habitabilitat permetrà, a més, donar d’alta els serveis de llum, gas o aigua.

Hi ha diversos tipus de cèdules d’habitabilitat, depenent principalment de l’antiguitat del pis:

 • De primera ocupació, quan és un pis de nova construcció
 • De segona ocupació, quan es tracta d’un pis ja existent

 

El document de la cèdula d’habitabilitat conté les següents dades:

 • Adreça i ubicació del pis
 • Superfície útil
 • Habitacions i espais que conformen el pis
 • Llindar màxim d’ocupació
 • Identificació del tècnic que ha dut a terme el certificat

 

3. Certificat d’eficiència energètica

En darrer lloc, per llogar el teu pis també necessitaràs facilitar el certificat d’eficiència energètica. Tal i com mostra el nom, és el document que inclou la informació relativa a les característiques energètiques del pis. 

Per certificar l’eficiència energètica es calcula el consum anual d’energia que es preveu necessari per satisfer la demanda energètica del pis en condicions normals d’ocupació i funcionament. A partir d’aquesta anàlisi, s’atorga al pis una etiqueta energètica. Aquesta etiqueta pot anar des de la lletra A, que determina que l’eficiència energètica és màxima, fins a la lletra G, que representa la mínima eficiència energètica.Com pots aconseguir la cèdula d'habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica?

Per tal de disposar de la cèdula d’habitabilitat i del certificat d’eficiència energètica és imprescindible contractar els serveis d’un arquitecte tècnic o aparellador amb amplia experiència en aquest camp. L’elecció del professional adequat serà vital per poder disposar d’aquests documents sense incidències i en el menor temps possible.

Obres amb Garantia som la teva millor elecció. Posem més de 100 professionals titulats, certificats i assegurats a la teva disposició. Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d’Arquitectes Tècnics. Més de 1.000 clients satisfets poden parlar per nosaltres.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.
Continua llegint
Reportatges 19/09/2018 14:25:08

Iniciar un nou negoci és un projecte no només professional, també de vida. Com a tal s’hi dipositen moltes il·lusions i esperances. No obstant, és un procés que no està absent de maldecaps. És importat tenir tota la documentació en regla per estalviar-se problemes i sancions. Per aquest motiu, és imprescindible comptar amb els serveis d’un tècnic que et facilitarà la documentació necessària per engegar el negoci amb totes les garanties, i a més a més et pot assessorar i gestionar la documentació del procés. Descobreix en 5 simples passos com obtenir la llicència d’activitat.

llicencia activitat

Abans que res… Què és la llicència d’activitat? 

La llicència d’activitat és un permís municipal obligatori per a poder portar a terme un negoci o un nou establiment on s’hi desenvoluparà una activitat comercial determinada.

Cal tenir en compte que la llicència va lligada al lloc on es desenvolupa el negoci i a les característiques d’aquest espai, o sigui que si canvies de local, o fas reformes o ampliació de l’espai on treballes, és important consultar amb un tècnic sobre la necessitat d’actualitzar la llicència d’activitat.

1. Contractació d’un arquitecte tècnic

El primer pas indispensable per obtenir la llicència és contactar amb un arquitecte tècnic. Un particular mai estarà habilitat per realitzar aquesta tasca.

 

2. Revisió de l’establiment i assessorament

L’arquitecte tècnic revisarà l’establiment on vulguis desenvolupar l’activitat. Realitzarà una sèrie de mesuraments i comprovacions a les instal·lacions per determinar si el local és apte per dur a terme l’activitat. Amb aquesta informació et podrà assessorar sobre quins són els tràmits que cal realitzar per obtenir la llicència.

 

3. Reformes o millores de les instal·lacions (si escau)

 L’arquitecte tècnic determinarà si és necessari realitzar millores a les instal·lacions per tal que compleixin les condicions necessàries en funció del tipus de negoci i les normatives vigents. En aquest cas, el mateix professional es podrà fer càrrec de la reforma.

 

4. Obtenció de l’informe o projecte tècnic

Un cop s’hagi condicionat el local es podrà preparar la documentació necessària per obtenir la llicència d’activitat, que tant si és un projecte tècnic com un informe caldrà que el redacti i segelli el tècnic.

 

 5. Entrega de documentació a l’Ajuntament

En darrer lloc, s’entregarà tota la documentació a l’Ajuntament. Aquesta documentació inclou, l’informe o projecte tècnic facilitat per l’arquitecte tècnic, i la documentació que l’Ajuntament demani per aquest tràmit, així com fer-se càrrec de les taxes que comporti.

 

Necessites un arquitecte tècnic?

 Com has pogut veure, la figura de l’arquitecte tècnic és imprescindible si vols obrir un nou establiment. L’elecció del professional adequat és una decisió fonamental per iniciar el teu nou negoci.

Obres amb Garantia et posarà en contacte amb els millors arquitectes tècnics de Tarragona. Posem més de 100 professionals titulats, certificats i assegurats a la teva disposició. Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona. Més de 1.000 clients satisfets poden parlar per nosaltres.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la llicència d’activitat i podràs demanar fins a 3 pressupostos de professionals altament qualificats.

 


Continua llegint
Reportatges 17/07/2018 09:25:58

Com ja saps, la rehabilitació dels edificis és fonamental per garantir la seguretat i la qualitat de vida. Aquelles edificacions antigues o que presentin qualsevol desperfecte suposen un perill pels seus habitants.

rehabilitacio de facanes


És habitual que les tasques de rehabilitació dels edificis es vagin posposant. Ara ha arribat el moment ideal per dur-les a terme. Des del 26 de juny i fins al 31 de juliol de 2018 es poden sol·licitar les subvencions a la rehabilitació.

Què són les subvencions a la rehabilitació del 2018?

Es tracta d’ajuts públics que aquest any 2018 es destinen a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis considerats residencials. Aquests diners serviran per finançar les obres necessàries per garantir la seguretat i el benestar dels seus habitants.

Quina finalitat tenen les subvencions a la rehabilitació del 2018?

Les raons per les quals es donen aquestes subvencions són diverses. Per un costat es vol millorar i garantir l’accessibilitat als diferents edificis residencials. D’altra banda es vol preservar la seguretat, evitant accidents de tot tipus. En darrer lloc també hi ha motivacions ecològiques, ja que aquestes rehabilitacions promouran l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Què cal fer per sol·licitar subvencions a la rehabilitació del 2018?

La presentació de la sol·licitud de subvenció s’ha de fer presencialment. Per dur-la a terme caldrà en primer lloc emplenar els diferents formularis en format PDF imprimir-los i signar-los. Aquests formularis s’hauran de presentar tant en suport digital com en paper.

On s’han de portar els formularis de subvencions a la rehabilitació del 2018?

La presentació dels documents necessaris per rebre aquesta subvenció s’haurà de dur a terme a les Oficines Locals d’Habitatge o a qualsevol seu de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i Serveis Territorials d’Habitatge.

Qui pot sol·licitar les subvencions a la rehabilitació del 2018?

Poden sol·licitar aquestes subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris
 • Les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris
 • Els propietaris únics d’edificis residencials
 • Els propietaris d’habitatges unifamiliars
 • Els propietaris d’habitatges agrupats en fileres
 • Societats cooperatives que agrupen propietaris d’habitatges
 • Empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis

Quines actuacions recullen les subvencions a la rehabilitació del 2018?

Els supòsits de millora que contemplen les bases de les subvencions a la rehabilitació del 2018 són les següents:

? Millores de l’eficiència energètica i sostenibilitat. El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici pot ser amb deficiències o sense.

? Millores en la conservació. En aquest cas el resultat de l’informe d’inspecció tècnica ha de ser amb deficiències importants greus o molt greus.

? Millores de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. Com en el primer supòsit, el resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici pot ser amb deficiències o sense.

Necessites un informe d’inspecció tècnica del teu edifici?

Com has pogut veure, és el moment idoni per dur a terme la rehabilitació del teu edifici. Perquè les obres es realitzin de manera professional i eficient necessitaràs un tècnic expert en aquest tipus de tasques.

Amb Obres amb Garantia disposes de més de 100 professionals titulats, certificats i assegurats que et poden assessorar en la tramitació de la subvenció a la rehabilitació i en la realització de la inspecció tècnica de l’edifici .

Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT). Més de 1.000 clients satisfets poden parlar per nosaltres.

Fes clic en aquest enllaç per consultar el teu cas amb un dels nostres experts. T’assessorarà en tot moment perquè puguis dur a terme la rehabilitació del teu edifici de la manera més professional i eficient.


Continua llegint
Reportatges 20/06/2018 09:55:00

 

El nostre habitatge ens ha de proporcionar comoditat i seguretat. Saps com ho pots aconseguir?

Descobreix els 4 secrets indispensables per gaudir totalment del teu habitatge.

Posa un aïllament tèrmic

Si el teu edifici es va construir abans de la dècada del vuitanta, molt probablement no disposa de cap tipus d’aïllament tèrmic. Aproximadament un 80% dels edificis són susceptibles de rehabilitar-se amb criteris d’eficiència energètica.

Aquest  és un dels problemes més habitual als edificis, la seva poca o nul·la capacitat aïllant. Això provoca unes pèssimes condicions de confort i el malbaratament de la calefacció.

Substitueix les finestres i balconeres

Una de les accions més rentables que podem realitzar al nostre edifici és incorporar un aïllament tèrmic i substituir les finestres i balconeres. Millorar les característiques tèrmiques d’un edifici suposa una reducció, en molts casos de fins a un 50%, de la despesa en calefacció.

Actualment el mercat ofereix multitud de productes i sistemes per incorporar un aïllament tèrmic a un edifici. Podem aïllar per l’exterior de l’edifici, per l’interior de l’habitatge i, si existeix, per injecció d’escuma dins la cambra d’aire de la façana. Els materials es troben en forma de plaques, mantes o escumes.

Per tal de reduir les despeses d’aquests tipus d’intervencions és recomanable aprofitar quan s’hagin de fer obres de rehabilitació a la façana o la coberta. D’aquesta manera disminuirà el cost total, en gran part per la instal·lació d’una bastida i la mà d’obra.

Renova la instal·lació de climatització

Fer un bon ús de les instal·lacions de climatització és especialment important. La viabilitat d'una proposta no depèn només de les pròpies característiques de la instal·lació, sobretot depèn de l’ús que es faci dels sistemes de calefacció i/o refrigeració. És imprescindible una participació activa i responsable dels usuaris.

Si la instal·lació té més de 10 anys d’antiguitat, és recomanable renovar-la. Habitualment hi poden haver dos sistemes d’instal·lació: individual i col·lectiu.

La instal·lació d’un sistema col·lectiu redueix el cost de manteniment i els d’instal·lació, si es compara amb la substitució de tots els elements de l’edifici per separat.

En el cas d’un sistema individual es recomana escollir calderes estanques o de modulació automàtica amb quatre estrelles. Pel que fa a rendiment i estalvi els resultats són similars.

Ús responsable i aprofitament actiu

Perquè s’obtinguin els beneficis energètics i de confort adequats, és important la teva participació activa i responsable.

Controla l’entrada de la radiació solar directa. Les persianes, gelosies, lamel·les o tendals, et permeten regular la temperatura a l’interior de l’habitatge, interposant-les o no segons les necessitats. Són imprescindibles especialment a l’estiu, ja que eviten el sobreescalfament.

Facilita la ventilació natural per millorar el confort tèrmic interior a l’estiu. Facilitaràs la ventilació creuada a través d’obertures situades en façanes oposades o en façanes i patis interiors. Es reduirà la temperatura i la humitat, incrementant la sensació de frescor.

Assegura una renovació d’aire mínima per mantenir la qualitat de l’aire dels espais interiors i evitar les condensacions per una humitat.

Interposa plantes o elements similars  per reduir la humitat ambient i millorar la sensació de confort.

 

Si vols millorar l'eficiència energètica i el confort del teu habitatge, contacta amb els professionals experts Obres amb Garantia. Disposaràs d'Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Tarragona que et podran assessorar.


Continua llegint