Per què amb Obresambgarantia.com?

| L'arquitecte tècnic t'ajuda

SOL·LICITA 3 PRESSUPOSTOS GRATIS

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

arquitecte tècnic

Els aparelladors, els arquitectes tècnics i els enginyers d'edificació són els tècnics experts, formats, capacitats i experimentats que intervenen tant en les diverses fases de qualsevol procés de construcció, com durant el cicle de vida complet de tot tipus d'edificació.

 

L'arquitecte tècnic posarà tots els seus coneixements tècnics a la teva disposició, t'assessorarà, t'acompanyarà i et guiarà per fer que la teva nova obra o reforma sigui un procés senzill, ràpid i s'adapti a les teves necessitats. Confia la teva obra o reforma a un tècnic professional, ell t'ajudarà amb les màximes garanties, gràcies a la seva experiència i als seus coneixements, consells i ajuda, la teva obra no tindrà problemes i tu no t'hauràs de preocupar de res.

Però, quins serveis et pot oferir un arquitecte tècnic?

 

1. Noves obres, rehabilitacions o reformes

 

1.1. Assessorament i realització de projectes i documentació tècnica de les obres

- Projectes/documentació tècnica d'expedients d'obres: ampliació, modificació, reforma, rehabilitació, etc.

- Projectes/documentació tècnica d'expedients d'activitats, mediambientals i obertura d'establiments

- Projectes/documentació tècnica d'expedients de legalitzacions

- Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut

- Plans d'emergència i evacuació

- Plans d'autoprotecció

- Projectes d'instal·lacions d'elements auxiliars o construccions temporals, com poden ser: bastides, muntacàrregues, carpes i pèrgoles provisionals

 
1.2. Assessorament i realització de les gestions del procés constructiu

- Director d'obra i/o director d'execució de l'obra

- Coordinador de seguretat i salut a l'obra

- Petició i comparació de pressupostos

- Contractació d'empreses i industrials

- Gestions administratives a realitzar abans de l'inici de les obres

- Planificació i organització de l'obra

- Planificació econòmica de l'obra

- Control econòmic de l'obra i liquidació

- Coordinació tècnica dels agents que intervenen

- Recepció de les obres

- Gestions administratives a realitzar abans de l'inici de les obres

- Gestions administratives a realitzar a la finalització de l'obra

 

2. Manteniments d'edificacions

 

2.1. Assessorament i realització  de la documentació tècnica del manteniment

- Elaboració del llibre de l'edifici i/o manual d'ús i manteniment

- Redacció del pla de manteniment: temporal i econòmic

 

2.2. Assessorament i realització de la gestió del manteniment

- Control i seguiment del pla de manteniment

- Gestió dels treballs de manteniment i reparacions

- Petició i comparació de pressupostos

- Contractació d'empreses i industrials

- Planificació i organització del manteniment preventiu

- Planificació econòmica del manteniment preventiu

- Control econòmic del manteniment preventiu i corrector

- Coordinació tècnica dels agents 

 

3. Gestions i tràmits administratius

 

3.1. Assessorament i realització de la gestió administrativa per a Administracions

- Certificats d'habitabilitat

- Gestió per l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat d'edifici usat

- Inspeccions tècniques d'edificis (ITE)

- Gestió per l'obtenció de l'informe d'idoneïtat tècnica de la ITE

- Gestió per l'obtenció del certificat d'aptitud de l'edifici (ITE)

- Certificat de solidesa de l'edifici

- Certificat de solidesa d'elements exteriors

- Tramitació i gestió de subvencions oficials

 

3.2. Assessorament i realització de la gestió d'expedients de subvencions

- Instal·lació d'ascensor en edificis existents

- Gestió d'autoritzacions administratives

- Llicències d'obres, comunicats i assabentats

- Gestió per l'obtenció de l'informe d'idoneïtat tècnica de llicències

- Llicències d'activitats, mediambientals i obertura

- Canvi d'ús

- Gestió administrativa del manteniment: inspeccions anuals i periòdiques d'electricitat, inspeccions anuals i periòdiques de gas, inspeccions anuals i periòdiques d'ascensors, inspeccions periòdiques no obligatòries d'aigua, sanejament, etc.

 

4. Assessorament i realització d'informes tècnics, valoracions i taxacions

- Situació i/o estat de l'edifici: estat de conservació, protocol d'esquerdes, etc.

- Inspeccions tècniques d'edificis (ITE)

- Informe parcial dels elements, equips i sistemes de l'edifici

- Valoracions o taxacions del solar o finca: informes de situació registral, informes de situació urbanística, valoracions o taxacions, altres informes i valoracions, etc.

- Delimitació de l'edifici

- Aixecament de plànols de l'edifici, urbanització o altres construccions

- Adequació ambiental i sostenibilitat: anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica; anàlisis, estudi i avaluacions de la implantació d'energies alternatives, plaques solars per ACS, plaques fotovoltaiques, equips de cogeneració; instal·lació de calderes de biomassa, energia geotèrmica, anàlisis i estudis de sostenibilitat, etc.

- Anàlisis, estudi i avaluacions de millores en l'accessibilitat

- Estudis de cicle de vida útil

 

L'arquitecte tècnic, el garant d'una obra sense problemes. Tens dubtes sobre si necessites un arquitecte tècnic per a la teva obra o reforma? Segurament pots arribar pensar que contractar-lo pot fer augmentar el cost total de l'obra d'una forma innecessària, però contractar-lo t'aportarà múltiples beneficis, com poden ser:

- Tindràs com a interlocutor a un tècnic especialista i amb criteri, ell t'assessorarà, t'informarà, et proposarà les millors solucions i pressupostos que s'adapten a les teves necessitats i t'ajudarà en la presa de decisions.

- Faràs una obra que compleixi la normativa vigent, un arquitecte tècnic està al dia de tota la complexa normativa que cal complir per no tenir problemes, ara o en el futur.

- Faràs una obra amb una direcció i supervisió integral. Així t'asseguraràs que s'acompleixin els temps d'execució, pressupostos i qualitats.

- Durant l'obra no et preocupis de res, l'arquitecte tècnic gestionarà integralment tot el procés, coordinarà els diferents professionals… tot perquè l'obra o reforma acabi exitosament.

Així doncs, no deixi's la teva obra o reforma en mans de l'atzar o de personal amb bona voluntat però sense la titulació necessària, deixa-la en mans de professionals formats que et garanteixen un una obra-amb-garantia.

 

En aquest portal trobaràs els arquitectes tècnics capacitats i habilitats de la teva zona, que es poden encarregar de qualsevol tipus d'obra nova, reforma o certificat que necessitis.

Posa't en contacte amb qualsevol d'ells, t'assessoraran i t'ajudaran perquè el teu projecte es converteixi en realitat amb les màximes garanties i seguretat. Si no saps a quin arquitecte tècnic sol·licitar la feina, des del portal t'enviarem 3 pressupostos de tècnics especialitstes en la tasca que vols realitzar.

 

 
Obrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Osca, Lleida, Mallorca, Tarragona i Saragossa