MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 25/04/2018 11:00:00
arquitectes tecnics tarragona

 

Prendre la decisió de dur a terme l’execució d’una casa, obrir una activitat comercial, rehabilitar una façana, etc., comporta una sèrie d’actuacions que, generalment, són actuacions complexes: quina normativa i quina documentació es necessita per a dur-ho a terme, quins materials i instal·lacions s’han de posar per complir, quin manteniment s’ha de fer,... Aleshores, qui m’ajuda? L’arquitecte tècnic, el tècnic de capçalera en l’edificació i activitats.

L’arquitecte tècnic és un expert en l’edificació, en el procés de construcció, en els materials i instal·lacions, i en donar solucions a problemes o patologies. L’arquitecte tècnic ha estudiat especialment per a cada un d’aquests temes i de forma diferenciada a la de l’enginyer tècnic o arquitecte.

Com pot ajudar un arquitecte tècnic?

En un edifici ja construït: un edifici sempre necessita un manteniment, i també pot necessitar una reparació o reforma més integral degut al pas del temps. L’arquitecte tècnic és qui avaluarà els danys, determinant l’origen, i establirà les actuacions a fer, sota la seva direcció i supervisió, per tal que tot quedi bé.

Obertura de local comercial: l’arquitecte tècnic assessorarà amb els requeriments legals que afecten a l’activitat a iniciar, normativa, documentació,..., com també les obres que fossin necessàries a fer al local a on es desenvoluparà.

Comprar un habitatge: l’arquitecte tècnic assessorà en quin estat està i si hi ha possibilitats de fer modificacions per adaptar-les a les necessitats pròpies.

En l’execució d’una obra nova: l’arquitecte tècnic és la direcció d’execució de l’obra, treballant conjuntament amb l’arquitecte, coordinant els treballs del constructor i industrials que intervenen, assessorant i controlant terminis i costos, per tal que tot sigui el més fàcil possible per al promotor.

Llogar un habitatge: l’arquitecte tècnic assessorarà amb els requeriments legals des del punt de vista de l’habitatge (si és necessari un informe d’avaluació de l’edifici, certificat d’eficiència energètica, cèdula d’habilitabilitat, ...)

Davant de conflictes sobre vicis de la construcció, comunitats de veïns, valoracions, herències,... L’arquitecte tècnic pot ser un bon mediador per arribar a una bona solució per a tots.

Si coneixes a un arquitecte tècnic ja saps com et pot ajudar. 

Si no en coneixes cap pots demanar els serveis què necessites emplenant el formulari d'obresambgarantia.com, si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres.


Continua llegint
Reportatges 22/02/2018 13:30:13

 

Només el 8% dels habitatges de Reus construïts abans del 1950 han passat la Inspecció Tècnica d'Edificis. Les problemàtiques més repetides són desperfectes puntuals a l'estructura, despreniments en lloses de balcons i revestiment de façanes o patis.

Font: Canal Reus: http://www.canalreustv.cat/noticies/nomes-8-del-parc-immobiliari-reusenc-ha-passat-lite


Continua llegint
Reportatges 08/06/2017 12:05:46

 

 

Està clar que les comunitats de veïns dels edificis han d’estar alerta als temes que els concerneixen com a propietaris i als assumptes relacionats amb l’edifici on viuen.

 És imprescindible que aquests coneguin els aspectes bàsics per a tenir cura de l’edifici i estiguin al dia de la normativa vigent en relació als habitatges i comunitats de veïns. Si ets propietari en una comunitat de veïns, a continuació et proposem un llistat de temes imprescindibles a tractar a la propera reunió de veïns:

 - Inspecció Tècnica d’Edificis. La ITE consisteix en un control visual de l’edifici per determinar el seu estat i definir el nivell de conservació i el manteniment de l’habitatge. Parlem d’una inspecció que han de passar obligatòriament els edificis plurifamiliars i unifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat. Si el teu edifici encara no ha passat la ITE, és necessari fer el manteniment preventiu, per tal d’evitar possibles incidències provocades pel seu mal estat de conservació. Si, en canvi ja ha passat la ITE, caldrà iniciar el llibre de l’edifici per tal que les seves característiques tècniques i físiques quedin recollides al document.

 - Subvencions de la Generalitat. La Generalitat ofereix diferents subvencions a la comunitat de veïns, com per exemple ajudes per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial. En funció del pressupost del que disposi la comunitat de veïns, la Generalitat ofereix un tipus de subvenció concreta; És important que els propietaris coneguin i valorin aquest tipus de subvencions per beneficiar-se de les ajudes públiques.

 - Accessibilitat de l’edifici. Aquest és un tema important i d’actualitat, ja que la normativa estableix que a partir del desembre de 2017 serà obligatori que els edificis siguin totalment accessibles. Per eliminar les barreres arquitectòniques que dificulten l’accessibilitat als edificis, s’hauran de realitzar obres, tenint en compte les possibilitats de l’edifici. Recordem que correspon a la comunitat de propietaris mantenir els elements que fan possible complir les condicions d’accessibilitat en un estat correcte.

 - Requeriments pels apartaments turístics. Si l’edifici compta amb apartaments turístics, serà necessari que aquests compleixin certs requeriments. La principal condició que han de complir és disposar d’una cèdula d’habitabilitat, i si el lloguer supera els 4 mesos l’any, el certificat d’eficiència energètica. Han de comptar amb les característiques tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. També haurà d’estar suficientment moblat per a la seva ocupació immediata i no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula. A més, és imprescindible que el propietari no visqui en aquest habitatge.

 

Si formes part de la comunitat de propietaris del teu edifici, t’interessarà conèixer aquest llistat. En cas que el teu edifici necessiti realitzar obres per complir amb la normativa d’accessibilitat, una cèdula d’habitabilitat, passar la inspecció tècnica d’edificis o més informació al respecte, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals t’aconsellaran sobre quines són les solucions més adients en cada cas.

 

 

CONTACTA'NS!


Continua llegint
Reportatges 30/11/-0001 00:00:00

 

Està clar que les comunitats de veïns dels edificis han d’estar alerta als temes que els concerneixen com a propietaris i als assumptes relacionats amb l’edifici on viuen.

 

És imprescindible que aquests coneguin els aspectes bàsics per a tenir cura de l’edifici i estiguin al dia de la normativa vigent en relació als habitatges i comunitats de veïns. Si ets propietari en una comunitat de veïns, a continuació et proposem un llistat de temes imprescindibles a tractar a la propera reunió de veïns:

 

- Inspecció Tècnica d’Edificis. La ITE consisteix en un control visual de l’edifici per determinar el seu estat i definir el nivell de conservació i el manteniment de l’habitatge. Parlem d’una inspecció que han de passar obligatòriament els edificis plurifamiliars i unifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat. Si el teu edifici encara no ha passat la ITE, és necessari fer el manteniment preventiu, per tal d’evitar possibles incidències provocades pel seu mal estat de conservació. Si, en canvi ja ha passat la ITE, caldrà iniciar el llibre de l’edifici per tal que les seves característiques tècniques i físiques quedin recollides al document.

 

- Subvencions de la Generalitat. La Generalitat ofereix diferents subvencions a la comunitat de veïns, com per exemple ajudes per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial. En funció del pressupost del que disposi la comunitat de veïns, la Generalitat ofereix un tipus de subvenció concreta; És important que els propietaris coneguin i valorin aquest tipus de subvencions per beneficiar-se de les ajudes públiques.

 

- Accessibilitat de l’edifici. Aquest és un tema important i d’actualitat, ja que la normativa estableix que a partir del desembre de 2017 serà obligatori que els edificis siguin totalment accessibles. Per eliminar les barreres arquitectòniques que dificulten l’accessibilitat als edificis, s’hauran de realitzar obres, tenint en compte les possibilitats de l’edifici. Recordem que correspon a la comunitat de propietaris mantenir els elements que fan possible complir les condicions d’accessibilitat en un estat correcte.

 

- Requeriments pels apartaments turístics. Si l’edifici compta amb apartaments turístics, serà necessari que aquests compleixin certs requeriments. La principal condició que han de complir és disposar d’una cèdula d’habitabilitat, i si el lloguer supera els 4 mesos l’any, el certificat d’eficiència energètica. Han de comptar amb les característiques tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. També haurà d’estar suficientment moblat per a la seva ocupació immediata i no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula. A més, és imprescindible que el propietari no visqui en aquest habitatge.

 

Si formes part de la comunitat de propietaris del teu edifici, t’interessarà conèixer aquest llistat. En cas que el teu edifici necessiti realitzar obres per complir amb la normativa d’accessibilitat, una cèdula d’habitabilitat, passar la inspecció tècnica d’edificis o més informació al respecte, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals t’aconsellaran sobre quines són les solucions més adients en cada cas.

 

 

CONTACTA'NS!


Continua llegint
Reportatges 11/04/2017 15:40:21

 

La façana de l’edifici està composada per la façana principal, la façana posterior, les mitgeres (les parets que separen l’edifici dels edificis veïns) i els patis. En aquest cas, totes les parts requereixen la mateixa atenció i manteniment perquè desenvolupen els mateixos riscos.

 

Comptar amb una façana en mal estat pot produir lesions greus a l’edifici. L’aparició d’esquerdes, desploms o bombaments al cos de la façana és habitualment el símptoma d’una lesió greu, i és d’especial importància en els edificis antics. Per altra banda, si apareixen els mateixos símptomes als balcons o terrasses, ja es tractaria d’una patologia més seriosa i requeriria una reparació a curt termini ja que podria estar posant en perill a les persones. Per això, quan es detecten aquest tipus de lesions s’ha de contactar ràpidament amb un aparellador o arquitecte tècnic per tal de realizar una avaluació de la patologia.

 

Com podem evitar les lesions de la façana?

El manteniment adient d’una façana el condicionen múltiples factors: l’antiguitat de l’edifici, el tipus d’ambient que l’envolta, els sistemes, materials utilitzats en la construcció i els elements constructius incorporats. Per tenir controlats tots aquests aspectes que incideixen en la seguretat i el manteniment de la façana de l’edifici, és adient realitzar inspeccions periòdiques.

 

Les inspeccions tècniques de l’edifici són imprescindibles per evitar o minimitzar el risc de despreniment del revestiment o dels cossos sortints. Així doncs, cal tenir un control del manteniment de l’edifici per assegurar que està en bon estat o per controlar les lesions que pugui tenir.

 

Cal saber que el manteniment de la façana, les obres de reparació o la realització d’una Inspecció Tècnica d’Edificació, han d’estar dirigides i dutes a terme per un aparellador o arquitecte tècnic. Així doncs, si la comunitat de propietaris necessita realitzar una inspecció del seu edifici o realitzar obres per assegurar la seguretat d’aquest, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals realitzaran el control i l’assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas.

 

 

CONTACTA'NS! 


Continua llegint