MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Directori de professionals

Oscar Parra Vallverdú

Arquitectura i enginyeria d'edificació que ofereix assessorament tècnic i administratiu en tot tipus de projectes. Professional jove i dinàmic amb l'únic objectiu d'oferir la millor qualitat del nostres productes.


( Col·legiat núm. 1610 )
Camps d’especialització:

Àrea d'actuació:

Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès,

Descripció:

Aquesta activitat, engloba la realització de cèdules d'habitabilitat, projectes d'activitat per a llicències de nous establiments, direcció d'obra nova, incloent la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, la rehabilitació i reparació de façanes, la reforma d'habitatges i edificis, la realització d'informes, inspeccions tècniques d'edificis (ITE), Certificat Energètic ,etc.Formació:

Títols acadèmics: - Batxillerat Tecnològic - Mare de Deu del Carme (Tarragona) - Any 2003 - Arquitectura Tècnica - Universitat La Salle Ramón Llull (Barcelona) - Any 2010 - Enginyeria de l´edificació - Universitat Jaume I (Castelló de la Plana) - Any 2012 Control de software específic: - AutoCad 2d y 3d (gràfics vectorials) - TCQ, Presto i Arquímedes (amidaments y pressupost) - Líder i Calener (Transmitància i certificació energètica) - 3Ds Max (edició de renders en 3D) - Microsoft OfObres realitzadesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa