MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Directorio de profesionales

Oscar Parra Vallverdú

Arquitectura i enginyeria d'edificació que ofereix assessorament tècnic i administratiu en tot tipus de projectes. Professional jove i dinàmic amb l'únic objectiu d'oferir la millor qualitat del nostres productes.


( Colegiado nº 1610 )
Campos de especialización:

Área de actuación:

Descripción:

Aquesta activitat, engloba la realització de cèdules d'habitabilitat, projectes d'activitat per a llicències de nous establiments, direcció d'obra nova, incloent la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, la rehabilitació i reparació de façanes, la reforma d'habitatges i edificis, la realització d'informes, inspeccions tècniques d'edificis (ITE), Certificat Energètic ,etc.Formación:

Títols acadèmics: - Batxillerat Tecnològic - Mare de Deu del Carme (Tarragona) - Any 2003 - Arquitectura Tècnica - Universitat La Salle Ramón Llull (Barcelona) - Any 2010 - Enginyeria de l´edificació - Universitat Jaume I (Castelló de la Plana) - Any 2012 Control de software específic: - AutoCad 2d y 3d (gràfics vectorials) - TCQ, Presto i Arquímedes (amidaments y pressupost) - Líder i Calener (Transmitància i certificació energètica) - 3Ds Max (edició de renders en 3D) - Microsoft OfObras realizadas
Obrascongarantia.com es el portal donde conseguir presupuestos y precios de obras, reformas y certificados en Mallorca, Tarragona y Zaragoza