MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

La importància de conèixer el preu del teu habitatge

Reportatges 19/11/2019 17:13:17

Necessitem conèixer el preu del nostre habitatge per qüestions molt diverses: processos civils, penals, mercantils, fiscals, també a efectes urbanístics i expropiatoris, finalitats financeres, valoracions cadastrals o a efectes legals.

 

taxacions-tarragona

 

Hi ha molts motius pels quals podem necessitar una taxació de l'habitatge. Per exemple, en una negociació mercantil, en una partició per herència, un divorci, un pressupost o qualsevol altra circumstància semblant.

En el cas de la valoració cadastral és important conèixer-la, ja que no només es tributen alguns impostos a través d'aquest valor (com l'IBI) sinó que, a més, és una informació requerida a la declaració de la renda.

Si hem de comprar, però especialment si hem de vendre un habitatge, és molt important conèixer el seu valor de mercat. És la garantia d’una màxima rendibilitat en el temps adequat.

El valor cadastral d’un immoble el determina Cadastre, però influeixen aspectes com la localització, l'execució material de la construcció en si, per a la qual es consideren des de costos de construcció i beneficis del contractista fins a honoraris professionals, tributs, ús, qualitat, antiguitat, etc..., i finalment el preu de mercat. En cap cas el valor cadastral pot superar el valor de mercat.

Un altra tipus de taxació amb unes característiques especials és l’hipotecaria. Aquesta va associada a un préstec hipotecari i es realitza mitjançant una societat de taxació.

Fora d’aquest dos casos particulars, la taxació es defineix com l'informe destinat a precisar el valor d'un immoble dins el mercat, en relació amb l'oferta i la demanda en un moment determinat.

La taxació d'un habitatge ha de complir unes normes legals a fi de poder precisar els criteris i la metodologia per a realitzar-la. És imprescindible per a que el valor de la taxació que es calcula sigui vàlid.

Els informes s'elaboraran a partir de la visita de l'immoble, en el qual es comprovaran les seves característiques. Així mateix s'analitzarà si l'immoble compleix amb el plantejament municipal o si té alguna altra restricció derivada d'algun règim de protecció pública.

Les limitacions d'ús o drets reals que puguin afectar l'immoble sols apareixeran a l’informe si es poden apreciar a la inspecció o estan inscrits en el registre de la propietat o fossin comunicats pel sol·licitant. No es tindran en compte càrregues que gravin el immoble: hipoteques, embargaments, afeccions fiscals, etc.

La documentació normalment sol·licitada en la inspecció és la nota simple del registre de la propietat, un títol de propietat (per exemple l’escriptura pública) i un certificat de cadastre.

 

Vols que t' ajudem sol·licitant la taxació de l’habitatge?

La taxació d’un habitatge, d’un solar o d’un local, l’ha de fer un professional qualificat amb coneixements del mercat immobiliari i dels reglaments aplicables per a realitzar la valoració.

Sol·licita que un tècnic competent independent faci una taxació del teu habitatge, terreny o local. Ell et farà la taxació més justa. Només un tècnic professional amb coneixements sobre edificacions, com per exemple, un arquitecte tècnic, et podrà fer una taxació objectiva.

A Obras con Garantía posem a la teva disposició més de 100 professionals col·legiats que t’ajudaran en tot el que necessitis en relació a la taxació de l’habitatge Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la Taxació. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.

QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

Categories


Obrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa