MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

LA FAÇANA DEL TEU EDIFICI ÉS SEGURA I ESTÀ EN BON ESTAT? COMPROVA-HO AQUÍ!

Reportatges 11/04/2017 15:40:21

 

La façana de l’edifici està composada per la façana principal, la façana posterior, les mitgeres (les parets que separen l’edifici dels edificis veïns) i els patis. En aquest cas, totes les parts requereixen la mateixa atenció i manteniment perquè desenvolupen els mateixos riscos.

 

Comptar amb una façana en mal estat pot produir lesions greus a l’edifici. L’aparició d’esquerdes, desploms o bombaments al cos de la façana és habitualment el símptoma d’una lesió greu, i és d’especial importància en els edificis antics. Per altra banda, si apareixen els mateixos símptomes als balcons o terrasses, ja es tractaria d’una patologia més seriosa i requeriria una reparació a curt termini ja que podria estar posant en perill a les persones. Per això, quan es detecten aquest tipus de lesions s’ha de contactar ràpidament amb un aparellador o arquitecte tècnic per tal de realizar una avaluació de la patologia.

 

Com podem evitar les lesions de la façana?

El manteniment adient d’una façana el condicionen múltiples factors: l’antiguitat de l’edifici, el tipus d’ambient que l’envolta, els sistemes, materials utilitzats en la construcció i els elements constructius incorporats. Per tenir controlats tots aquests aspectes que incideixen en la seguretat i el manteniment de la façana de l’edifici, és adient realitzar inspeccions periòdiques.

 

Les inspeccions tècniques de l’edifici són imprescindibles per evitar o minimitzar el risc de despreniment del revestiment o dels cossos sortints. Així doncs, cal tenir un control del manteniment de l’edifici per assegurar que està en bon estat o per controlar les lesions que pugui tenir.

 

Cal saber que el manteniment de la façana, les obres de reparació o la realització d’una Inspecció Tècnica d’Edificació, han d’estar dirigides i dutes a terme per un aparellador o arquitecte tècnic. Així doncs, si la comunitat de propietaris necessita realitzar una inspecció del seu edifici o realitzar obres per assegurar la seguretat d’aquest, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals realitzaran el control i l’assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas.

 

 

CONTACTA'NS! 


Obrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa