MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Deduccions per millores a l'eficiència energètica d'edificis i habitatges

Notícies 10/01/2023 17:26:40

deduccions eficiencia energetica habitatge

  

En el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'han introduït tres noves deduccions temporals a la quota íntegra estatal de l'impost, que són aplicables a les quantitats que s'hagin invertit en obres de rehabilitació ja realitzades amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020 o que es realitzaran abans del 31 de desembre de 2023, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica d'edificis i/o habitatges.

 

CAS 1 - Obres orientades a la millora de l'eficiència energètica a pisos i unifamiliars

Els contribuents es poden deduir un 20% de la diferència entre les quantitats invertides en les obres realitzades i els ajuts obtinguts per a aquestes obres, sempre que es pugui justificar la reducció d'un 7% en la suma de la demanda de calefacció + refrigeració de l'habitatge , després de les millores dutes a terme.

* Manera de justificació: Presentació dels Certificats d'Eficiència Energètica ANTERIOR i POSTERIOR a les obres, tenint en compte que no han d'haver transcorregut més de dos anys entre la data d'expedició del primer certificat i l'inici de les obres.

* Base màxima anual d'aquesta deducció: 5.000 €

* Les deduccions es practicaran en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, sempre que aquest sigui emès abans del 31 de desembre de 2023.

 

CAS 2 - Obres orientades a la millora de l'eficiència energètica a pisos i unifamiliars

Els contribuents es poden deduir un 40% de les quantitats invertides en les obres realitzades, sempre que, després de les millores dutes a terme, es pugui justificar almenys una d'aquestes dues condicions:

  • Reducció almenys del 30% en el consum d'energia primària no renovable.
  • Millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe A o B.

* Manera de justificació: Presentació dels Certificats d'Eficiència Energètica ANTERIOR i POSTERIOR a les obres, tenint en compte que no han d'haver transcorregut més de dos anys entre la data d'expedició del primer certificat i l'inici de les obres.

* Base màxima anual d'aquesta deducció: 7.500 €

* Les deduccions es practicaran en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, sempre que aquest sigui emès abans del 31 de desembre de 2023.

 

CAS 3 - Obres orientades a la millora de l'eficiència energètica en edificis d'habitatges (comunitats de veïns) per als períodes impositius 2021, 2022 i 2023

Els contribuents es podran deduir un 60% de les quantitats invertides en les obres realitzades menys els ajuts rebuts, sempre que, després de les millores dutes a terme, es pugui justificar que s'ha produït a l'edifici almenys una d'aquestes dues condicions:

  • Reducció almenys del 30% en el consum d'energia primària no renovable.
  • Millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe A o B.

* Manera de justificació: Presentació dels Certificats d'Eficiència Energètica ANTERIOR i POSTERIOR a les obres, tenint en compte que no han d'haver transcorregut més de dos anys entre la data d'expedició del primer certificat i l'inici de les obres.

* Base màxima anual d'aquesta deducció: 5.000 €

* Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual d'aquesta deducció, podran practicar-se en els quatre exercicis següents respectant la mateixa base màxima anual i sense que la base acumulada de la deducció excedeixi els 15.000€

* Les deduccions es practicaran en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, sempre que aquest sigui emès abans del 31 de desembre de 2023.

 

AQUESTES DEDUCCIONS SÓN COMPATIBLES AMB LES AJUDES DELS PROGRAMES 3 I 4 DE DGA

Aquestes deduccions temporals són compatibles amb la sol·licitud dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial per a la millora de l'eficiència energètica (PRTR), sobre els fons Next Generation per a la rehabilitació d'edificis.

En aquells casos en què els ajuts que acabem d'esmentar hagin estat concedits, les deduccions que corresponguin s'aplicaran sobre la resta dels imports que no hagin estat objecte de subvenció, respectant els màxims establerts per a cada cas. 

 

FONTS:

LIRPF, Llei 35/2006, DA 50a

Llei 10/2022

 

Vols que t'ajudem?

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

A més, comptem amb la garantia del Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre els ajuts NEXT GENERATION per a la rehabilitació d'edificis i vivendes. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.

QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa