ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

CONFIA LA INSPECCIÓ TÈCNICA NOMÉS A UN TÈCNIC PROFESSIONAL COMPETENT: L'ARQUITECTE TÈCNIC. EL TÈCNIC DE CAPÇALERA.

Noticies 19/02/2016 10:55:05

 

 

La Inspecció Tècnica d'Edificacions o d'Edificis (ITE) és un control tècnic al qual s'han de sotmetre cada cert temps els edificis. Més concretament, tots els edificis d’habitatges construïts abans de 1950 han de passar aquesta inspecció tècnica obligatòriament. És responsabilitat de la comunitat contractar-la. Si heu de comprar o llogar un habitatge, demaneu-la.

La ITE valora l’estat general de conservació de l’edifici. Així, per exemple, es revisa l’estat de l’estructura i fonamentació, les façanes, els patis, les cobertes, les instal·lacions i les condicions generals d’accessibilitat. El resultat de la inspecció serà favorable quan l'edifici o construcció reuneixi les següents condicions.

Però aquesta Inspecció només la pot fer un tècnic competent com, per exemple, els aparelladors i els arquitectes tècnics; professionals experts en edificació i els únics tècnics competents en rehabilitació i construcció d’edificis d’habitatges.

El passat 3 de desembre de 2015 el Tribunal Suprem va declarar la inadmissió del recurs de cassació interposat pel Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya contra la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la inspecció tècnica d’edificis. Davant d’aquesta situació, la sentència del Tribunal Suprem desestima el recurs sol·licitat per part del Consell de Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials.

Així doncs, es declara que la formalització d’Inspeccions Tècniques d’Edificis correspon en exclusiva als que tenen la competència per la projecció i direcció d’obres, com arquitectes tècnics o aparelladors.

Contacti amb un aparellador a través de l’apartat “Directori” d’aquest portal o bé demani un pressupost per a realitzar la pertinent ITE.

 

 

"Accedir al Directori Arquitectes Tècnics"