MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Directori de professionals

Montserrat Forcades Margalef

La vostra Tècnica de confiança


( Col·legiat núm. 1231 )
Camps d’especialització:

Àrea d'actuació:

Descripció:

La meva tasca principal és donar una resposta tècnica, real i ajustada a les necessitats dels clients, en projectes d'obra nova i rehabilitació d'edificis, en la millora de l'eficiència energètica, tramitació de certificats d'habitabilitat, expedients de divisió horitzontal, agrupació i segregació de finques...

Formació:

Títol d'Arquitectura Tècnica : Universitat Politècnica de Barcelona any 1993. Curs de rehabilitació i restauració d'edificis, novembre i desembre de 1996. Curs Qualificació energètica d'edificis, febrer i març de 2013.

Obres realitzades
Obrascongarantia.com es el portal donde conseguir presupuestos y precios de obras, reformas y certificados en Mallorca, Tarragona y Zaragoza