MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Directori de professionals

Miquel Gibert Ramos

Arquitecte Tècnic


( Col·legiat núm. 1692 )
Camps d’especialització:

Àrea d'actuació:

Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Comarques de Barcelona,

Descripció:

· Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

· Inspeccions Tècniques d'Edificis

· Cèdules d'habitabilitat

· Certificacions Energètiques d'Edificis

· Informes Tècnics

· Aixecament de plànols

· Amidaments i pressupostos

· Projectes de Enderroc

· Projectes de Rehabilitació

· Redacció d'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Pla de Seguretat i Salut

 Formació:

· Màster en BIM

· Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat Ramon Llull - La Salle

· Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció

· Certificació Oficial d'Autodesk en Autocad i Revit.Obres realitzadesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa