MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Directori de professionals

maria pau de francisco martínez

professionalitat


( Col·legiat núm. 1266 )
Camps d’especialització:

Àrea d'actuació:

Descripció:

Informes de rehabilitació, inspeccions tècniques de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, certificats d'eficiencia energetica, realització de ITE's, realització de valoracions de terrenys rústics, habitatges nous, habitatges usats, etc., memòries valorades i projectes d'obres civils, rehabilitacions, obra nova, etc, assistència tècnica als ajuntaments, direcció i seguiment d'obres realitzant el control econòmic, certificacions, subcontractacions, planificació i control de qualitat, etc.Formació:

- Curs elaboració de plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local (nivell C). Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Tarragona. Any 2015. - Curs de Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat de seguretat en el treball. Nivell Superior: 600 hores. - Curs de coordinador de seguretat durada de 200 h realitzat a l’institut gaudí de la construcció de Barcelona. - Curs de Control de Qualitat. Cas Pràctic. Realitzat pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. - Curs de servituds i relacions de veïnatge. Realitzat pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. - Curs d’inspecció tècnica d’edificis. Rea

Obres realitzades
Obrascongarantia.com es el portal donde conseguir presupuestos y precios de obras, reformas y certificados en Mallorca, Tarragona y Zaragoza