ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Directori de professionals

Jaume Recasens Juncosa

Àmplia experiència en construcció i rehabilitació


( Col·legiat núm. 1281 )
Camps d’especialització:

Cèdula d'habitabilitat, Certificat Eficiència Energètica, Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE, Casa, Habitatge, Magatzem/Naus, Locals comercials i oficines, Piscina, Llicència d'activitat, Enderrocs,Àrea d'actuació:

Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Baix Penedès, Conca de Barberà,

Descripció:

Direccions d'obra. Projectes i direcció d'obres de rehabilitació. Gestió d'obres de construcció i rehabilitació. Cèdules d'habitabilitat. Certificacions energètiques. Inspecció Tècnica d'Edificis. Coordinacions de seguretat.

Formació:

Arquitecte Tècnic. Enginyer d’Edificació. Postgrau de Construction Management. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia.

Obres realitzades