MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Directori de professionals

Jaume Recasens Juncosa

Àmplia experiència en construcció i rehabilitació


( Col·legiat núm. 1281 )
Camps d’especialització:

Àrea d'actuació:

Descripció:

Direccions d'obra. Projectes i direcció d'obres de rehabilitació. Gestió d'obres de construcció i rehabilitació. Cèdules d'habitabilitat. Certificacions energètiques. Inspecció Tècnica d'Edificis. Coordinacions de seguretat.

Formació:

Arquitecte Tècnic. Enginyer d’Edificació. Postgrau de Construction Management. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia.

Obres realitzades
Obrascongarantia.com es el portal donde conseguir presupuestos y precios de obras, reformas y certificados en Mallorca, Tarragona y Zaragoza