ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Els 4 secrets per gaudir totalment del teu habitatge

Reportatges 20/06/2018 09:55:00

 

El nostre habitatge ens ha de proporcionar comoditat i seguretat. Saps com ho pots aconseguir?

Descobreix els 4 secrets indispensables per gaudir totalment del teu habitatge.

Posa un aïllament tèrmic

Si el teu edifici es va construir abans de la dècada del vuitanta, molt probablement no disposa de cap tipus d’aïllament tèrmic. Aproximadament un 80% dels edificis són susceptibles de rehabilitar-se amb criteris d’eficiència energètica.

Aquest  és un dels problemes més habitual als edificis, la seva poca o nul·la capacitat aïllant. Això provoca unes pèssimes condicions de confort i el malbaratament de la calefacció.

Substitueix les finestres i balconeres

Una de les accions més rentables que podem realitzar al nostre edifici és incorporar un aïllament tèrmic i substituir les finestres i balconeres. Millorar les característiques tèrmiques d’un edifici suposa una reducció, en molts casos de fins a un 50%, de la despesa en calefacció.

Actualment el mercat ofereix multitud de productes i sistemes per incorporar un aïllament tèrmic a un edifici. Podem aïllar per l’exterior de l’edifici, per l’interior de l’habitatge i, si existeix, per injecció d’escuma dins la cambra d’aire de la façana. Els materials es troben en forma de plaques, mantes o escumes.

Per tal de reduir les despeses d’aquests tipus d’intervencions és recomanable aprofitar quan s’hagin de fer obres de rehabilitació a la façana o la coberta. D’aquesta manera disminuirà el cost total, en gran part per la instal·lació d’una bastida i la mà d’obra.

Renova la instal·lació de climatització

Fer un bon ús de les instal·lacions de climatització és especialment important. La viabilitat d'una proposta no depèn només de les pròpies característiques de la instal·lació, sobretot depèn de l’ús que es faci dels sistemes de calefacció i/o refrigeració. És imprescindible una participació activa i responsable dels usuaris.

Si la instal·lació té més de 10 anys d’antiguitat, és recomanable renovar-la. Habitualment hi poden haver dos sistemes d’instal·lació: individual i col·lectiu.

La instal·lació d’un sistema col·lectiu redueix el cost de manteniment i els d’instal·lació, si es compara amb la substitució de tots els elements de l’edifici per separat.

En el cas d’un sistema individual es recomana escollir calderes estanques o de modulació automàtica amb quatre estrelles. Pel que fa a rendiment i estalvi els resultats són similars.

Ús responsable i aprofitament actiu

Perquè s’obtinguin els beneficis energètics i de confort adequats, és important la teva participació activa i responsable.

Controla l’entrada de la radiació solar directa. Les persianes, gelosies, lamel·les o tendals, et permeten regular la temperatura a l’interior de l’habitatge, interposant-les o no segons les necessitats. Són imprescindibles especialment a l’estiu, ja que eviten el sobreescalfament.

Facilita la ventilació natural per millorar el confort tèrmic interior a l’estiu. Facilitaràs la ventilació creuada a través d’obertures situades en façanes oposades o en façanes i patis interiors. Es reduirà la temperatura i la humitat, incrementant la sensació de frescor.

Assegura una renovació d’aire mínima per mantenir la qualitat de l’aire dels espais interiors i evitar les condensacions per una humitat.

Interposa plantes o elements similars  per reduir la humitat ambient i millorar la sensació de confort.

 

Si vols millorar l'eficiència energètica i el confort del teu habitatge, contacta amb els professionals experts Obres amb Garantia. Disposaràs d'Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Tarragona que et podran assessorar.