MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Ajuts 'Next Generation' per a la rehabilitació d'edificis

Notícies 26/04/2022 14:53:50

subvencions ajudes rehabilitacio habitatge next generation

Del 27 d’abril i fins al 31 de desembre de 2022 restarà oberta la primera fase de sol·licitud dels ajuts a la rehabilitació d’edificis, els coneguts com a Fons Next Generation Europe.

Es tracta d’unes ajudes associades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús primordialment residencial. Això no vol dir que les obres de conservació, de millora de l’accessibilitat o de la seguretat, quedin excloses. Seran subvencionables, però sempre i quan a la vegada, es millori l’edifici, les instal·lacions o s’implantin sistemes de generació fotovoltaica.

Es tracta d’una inversió molt important, una declaració d’intencions vers la reducció del consum d’energia del parc d’edificis residencials, que es topa amb la tendència que fins ara havíem vist a les comunitats de propietaris. Instal·lar una ascensor o rehabilitar la façana, per exemple, havien sigut fins ara prioritats molt més importants que millorar el comportament tèrmic de les façanes.

Una gran part dels edificis amb més de 30 anys presenten dèficits importants a l’envoltant tèrmica. Aproximadament un 80% del parc d’edificis és susceptible de rehabilitar-se amb criteris d’eficiència energètica. Si el teu edifici es va construir abans de la dècada del vuitanta, molt probablement es va construir sense cap tipus d’aïllament tèrmic addicional al propi tancament de maó.

La rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica del nostre habitatge ens proporcionarà un major confort, salubritat i reduirem el consum d’energia, millorant de manera significativa les prestacions del nostre habitatge.

Des d’un punt de vista exclusivament econòmic, millorar les característiques tèrmiques d’un edifici, suposa una reducció, en molts casos, de fins a un 80% de la despesa que hi destinem a energia. La rehabilitació energètica a la vegada repercuteix considerablement en les condicions d’habitabilitat i salubritat dels habitatges. Quan intervenim a l’envoltant de l’edifici aconseguim mantenir una temperatura interior molt més estable, sense salts tèrmics, s’eliminen les humitats interiors produïdes per la manca d’aïllament tèrmic i paral·lelament millorem l’aïllament acústic.

El marc legal que regula aquests ajuts ‘Next Generation’ a la rehabilitació, procedents de la Unió Europea, ja està disponible. L’aprovació del Reial Decret 853/2021 ens proporciona una excel·lent oportunitat per accedir als ajuts, i la seva entrada en funcionament és un primer pas en la millora de l’eficiència energètica dels edificis existents i d’ús residencial.

S’estableixen sis programes d’ajuts que s’adrecen a diferents àmbits, essent alguns d’ells complementaris. El Reial Decret defineix les actuacions y costos subvencionables, les quanties dels ajuts, i el procediment de concessió.

 

Programes d'ajuts

Els principals programes d’ajuts són:

 

Programa edificis

Està dirigit específicament a edificis o habitatges unifamiliars, que estiguin destinats principalment a ús residencial. També inclou segones residències.

Poden optar a la subvenció les obres de rehabilitació energètica dels edificis, també les que suposin una millora de l'accessibilitat, de la conservació o de la seguretat d'utilització, però sempre que s’assoleixi com a mínim una reducció del 30% en el consum d’energia.

 

Programa habitatges

El programa habitatges afecta a habitatges unifamiliars o habitatges dins un edifici, essent complementari al programa edificis, sempre i quan no hi hagi una doble subvenció per una mateixa actuació.

En aquest cas, l’habitatge per al qual es tramiten els ajuts d’aquest programa ha de ser residència habitual del propietari,  usufructuari,  o arrendatari  del sol·licitant i receptor de l’ajut.

 

Programa Llibre de l’Edifici existent i projecte de rehabilitació

Es tracta d’un programa no adreçat a obres. Es subvenciona la creació del Llibre de l’Edifici existent i els projectes de rehabilitació.

En aquest programa es vol impulsar la creació del Llibre de l’Edifici existent, de forma que es disposi d’una recopilació d’informació bàsica de l’edifici que en permeti el seu coneixement i conservació. Entre la documentació diversa es troba el Certificat d’Eficiència Energètica o les instruccions d’ús i manteniment. També s’incorpora un diagnòstic de l’edifici, i un pla d’actuacions de renovació prioritzada per fases, i valorada. Igualment entren en aquest programa la redacció de projectes de rehabilitació sempre que compleixin les directrius de rehabilitació energètica. Aquest ajut és complementari al del programa d’edificis o habitatges.

Aquests ajuts incorporen la figura del tècnic rehabilitador i l’oficina rehabilitadora. El primer és una figura de perfil tècnic, un arquitecte tècnic o arquitecte, que  assumirà tota la gestió del projecte. L’oficina rehabilitadora farà un paper d’informació, verificació i control dels projectes, amb l’objectiu d’assessorar a les comunitats de propietaris en tot allò relacionat amb els ajuts i de posar en contacte tècnics i comunitats interessades.

Cada edifici presenta unes particularitats concretes, unes carències, uns problemes, que cal avaluar específicament. Aquest estudi, considerar les diferents possibilitats d’inversió i assessorar sobre quines accions són les més apropiades en cada cas, és la funció que l’Administració posa en mans del tècnic rehabilitador.

La primera acció de les Comunitats de Propietaris o de la propietat, si volen optar a les subvencions, és contractar un arquitecte tècnic.

 

Calendari d'accions

Un cop disposin d’un tècnic rehabilitador, el calendari d’accions seria el següent:

 

Fase inicial:

 1. Realitzar un estudi previ de l’edifici candidat a rehabilitar. Determinar quines són les característiques dels tancaments, finestres, instal·lacions, etc.
 2. Disseny de propostes que assoleixin una màxima millora amb una menor inversió econòmica.
 3. Proposta a la Comunitat dels fons Next Generation.
 4. Realització del CEE inicial i CEE de projecte, on es verifiquin les millores.
 5. Formalització del Llibre de l’Edifici (ITE, Certificat Energètic i potencial de millora de l’edifici i el pla d’actuacions).
 6. Redacció del projecte de rehabilitació.
 7. Sol·licitud de les subvencions i aportació de la documentació necessària a les Oficines Tècniques de Rehabilitació i sol·licitud de la llicència d’obres (ocupació via publica,...).

 

Un cop atorgada la subvenció:

 1. Acords amb la Comunitat (Administrador de Finques).
 2. Pressupost definitiu de les obres (empresa constructora).
 3. Si s’escau, tramitació i concessió del crèdit bancari.
 4. Execució de les obres amb especial control dels temps d’execució i l’adequació a les prestacions determinades al projecte.

 

Un cop acabades les obres:

 1. Comprovació de l’objectiu de la millora energètica.
 2. Notificació del CEE.
 3. Comprovació de dades i documentació a les Oficines Tècniques Rehabilitadores.
 4. Comprovació de les despeses de les obres.

 

Un cop comprovats els objectius:

 1. Cobrament de les subvencions.
 2. Amortització parcial del préstec bancari.
 3. Inici dels pagaments mensuals del crèdit per part dels veïns.

 

Tipus de millores

Pel que fa al conjunt de millores que podem incorporar a l’edifici, hi ha dues vies essencials: Millores Passives i Millores Actives.

 

Conjunt de Mesures Passives (CMP)

CMP1

CMP2

CMP3

CMP4

CMP5

Façana principal amb aïllament tèrmic per l’exterior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

Façana principal i patis amb aïllament tèrmic per l’interior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

 

Façana de patis i mitgeres amb aïllament exterior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

 

 

Mitgeres amb aïllament per l’exterior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

 

 

Terrat invertit o no invertit, transitable amb 8 cm d’aïllament tèrmic

 

Coberta amb solera de panell sandvitx amb aïllament de 10 cm

 

 

 

 

Aïllament de sostre sanitari accessible amb plaques de 8 cm de gruix

 

 

 

 

Finestres amb marc amb ruptura de pont tèrmic i envidrament doble de baixa emissivitat

Supressió de caixes de persianes

 

 

 

Conjunt de Mesures Actives (CMA)

CMA1

CMA2

CMA3

CMA4

Caldera col·lectiva de condensació per a calefacció i ACS (1)

 

 

 

Caldera de condensació i ACS individual

 

 

 

Aerotèrmia per a climatització i producció ACS

 

 

 

Bomba de calor d'alta eficiència

 

 

 

Ventilació amb recuperació de calor

 

 

 

Ventilació amb recuperació de calor i bateria fred/calor

 

 

 

 

Vols que t'ajudem?

Confia l'increment de l'eficiència energètica del teu habitatge a un arquitecte tècnic i aprofita l'oportunitat que t’ofereixen les ajudes europees Next Generation.

Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i t'acompanyaran en tot el tràmit de la gestió de les subvencions, que farà que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d'edificis i habitatges. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.

 

 

 

QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa