MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Directorio de profesionales

CONCEPCION DOLORES INSA GRACIA

Una solución arquitectónica debe tener siempre una motivación humana basada en el análisis, pero esa motivación se ha de materializar en la construcción


( Colegiado nº 1317 )
Campos de especialización:

Área de actuación:

Descripción:

Atès les meves conviccions professional Projectar Avui és la necessitat de convertir una experiència natural en una realitat tecnològica, la llibertat de triar i crear noves solucions per a dissenyar ambients ergonòmicament integrats i amb un gran valor adjunt del qual es pot gaudir durant tota la vida, integrant fonts de energia alternativa i domòtica, la investigació de les millors solucions per a estructures ecosostenibles d'una elevada eficiència energètica.

 

 

 Formación:

FORMACIÓ ACADÈMICA : Diplomat ARQUITECTURA TÈCNICA per la Universitat de Girona. Juny de 1999. Tècnica acreditada i competent per a elaborar Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'interès de protecció civil local i a Catalunya  i certificat del Curs Bàsic de Prevenció i Seguretat en Matèria d'Incendis.

EXPERIENCIA LABORAL: He exercit contemporàniament la meva activitat professional privada (àmbit privat i de l'Sdministració Local amb assistències tècniques a l'Ajuntament de Vila-seca) i d'altra banda assalariada en diferents empreses privades (Cartera de Proyectos S.A., Rodisola S.A.  i contracte d'interinatge (2003-2012) amb la categoria d'Arquitecte Tècnic Municipal a l'Ajuntament de l'Arboç). Actualment estic exercint la meva activitat professional com a autònom.A partir d'aquest moment vaig iniciar a exercir la meva activitat professional com a autònom.

 

Darrerament he estat col·laborant estretament amb les empreses ECO 10 s.r.l. i ESTUDIO s.n.c. per la construcció de Parcs Fotovoltaics i petites instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques a l'àmbit privat a ITALIA.

 

Darrerament he estat col·laborant estretament amb les empreses ECO 10 s.r.l. i ESTUDIO s.n.c. per la construcció de Parcs Fotovoltaics i petites instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques a l'àmbit privat a ITALIA.Obras realizadas
Obrascongarantia.com es el portal donde conseguir presupuestos y precios de obras, reformas y certificados en Mallorca, Tarragona y Zaragoza