ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Vols obrir un establiment? 5 passos per obtenir la llicència d'activitat

Reportatges 19/09/2018 14:25:08

Iniciar un nou negoci és un projecte no només professional, també de vida. Com a tal s’hi dipositen moltes il·lusions i esperances. No obstant, és un procés que no està absent de maldecaps. És importat tenir tota la documentació en regla per estalviar-se problemes i sancions. Per aquest motiu, és imprescindible comptar amb els serveis d’un tècnic que et facilitarà la documentació necessària per engegar el negoci amb totes les garanties, i a més a més et pot assessorar i gestionar la documentació del procés. Descobreix en 5 simples passos com obtenir la llicència d’activitat.

llicencia activitat

Abans que res… Què és la llicència d’activitat? 

La llicència d’activitat és un permís municipal obligatori per a poder portar a terme un negoci o un nou establiment on s’hi desenvoluparà una activitat comercial determinada.

Cal tenir en compte que la llicència va lligada al lloc on es desenvolupa el negoci i a les característiques d’aquest espai, o sigui que si canvies de local, o fas reformes o ampliació de l’espai on treballes, és important consultar amb un tècnic sobre la necessitat d’actualitzar la llicència d’activitat.

1. Contractació d’un arquitecte tècnic

El primer pas indispensable per obtenir la llicència és contactar amb un arquitecte tècnic. Un particular mai estarà habilitat per realitzar aquesta tasca.

 

2. Revisió de l’establiment i assessorament

L’arquitecte tècnic revisarà l’establiment on vulguis desenvolupar l’activitat. Realitzarà una sèrie de mesuraments i comprovacions a les instal·lacions per determinar si el local és apte per dur a terme l’activitat. Amb aquesta informació et podrà assessorar sobre quins són els tràmits que cal realitzar per obtenir la llicència.

 

3. Reformes o millores de les instal·lacions (si escau)

 L’arquitecte tècnic determinarà si és necessari realitzar millores a les instal·lacions per tal que compleixin les condicions necessàries en funció del tipus de negoci i les normatives vigents. En aquest cas, el mateix professional es podrà fer càrrec de la reforma.

 

4. Obtenció de l’informe o projecte tècnic

Un cop s’hagi condicionat el local es podrà preparar la documentació necessària per obtenir la llicència d’activitat, que tant si és un projecte tècnic com un informe caldrà que el redacti i segelli el tècnic.

 

 5. Entrega de documentació a l’Ajuntament

En darrer lloc, s’entregarà tota la documentació a l’Ajuntament. Aquesta documentació inclou, l’informe o projecte tècnic facilitat per l’arquitecte tècnic, i la documentació que l’Ajuntament demani per aquest tràmit, així com fer-se càrrec de les taxes que comporti.

 

Necessites un arquitecte tècnic?

 Com has pogut veure, la figura de l’arquitecte tècnic és imprescindible si vols obrir un nou establiment. L’elecció del professional adequat és una decisió fonamental per iniciar el teu nou negoci.

Obres amb Garantia et posarà en contacte amb els millors arquitectes tècnics de Tarragona. Posem més de 100 professionals titulats, certificats i assegurats a la teva disposició. Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona. Més de 1.000 clients satisfets poden parlar per nosaltres.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la llicència d’activitat i podràs demanar fins a 3 pressupostos de professionals altament qualificats.