MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Si tens problemes a l'obra consulta amb un arquitecte tècnic

Reportatges 25/04/2018 11:00:00
arquitectes tecnics tarragona

 

Prendre la decisió de dur a terme l’execució d’una casa, obrir una activitat comercial, rehabilitar una façana, etc., comporta una sèrie d’actuacions que, generalment, són actuacions complexes: quina normativa i quina documentació es necessita per a dur-ho a terme, quins materials i instal·lacions s’han de posar per complir, quin manteniment s’ha de fer,... Aleshores, qui m’ajuda? L’arquitecte tècnic, el tècnic de capçalera en l’edificació i activitats.

L’arquitecte tècnic és un expert en l’edificació, en el procés de construcció, en els materials i instal·lacions, i en donar solucions a problemes o patologies. L’arquitecte tècnic ha estudiat especialment per a cada un d’aquests temes i de forma diferenciada a la de l’enginyer tècnic o arquitecte.

Com pot ajudar un arquitecte tècnic?

En un edifici ja construït: un edifici sempre necessita un manteniment, i també pot necessitar una reparació o reforma més integral degut al pas del temps. L’arquitecte tècnic és qui avaluarà els danys, determinant l’origen, i establirà les actuacions a fer, sota la seva direcció i supervisió, per tal que tot quedi bé.

Obertura de local comercial: l’arquitecte tècnic assessorarà amb els requeriments legals que afecten a l’activitat a iniciar, normativa, documentació,..., com també les obres que fossin necessàries a fer al local a on es desenvoluparà.

Comprar un habitatge: l’arquitecte tècnic assessorà en quin estat està i si hi ha possibilitats de fer modificacions per adaptar-les a les necessitats pròpies.

En l’execució d’una obra nova: l’arquitecte tècnic és la direcció d’execució de l’obra, treballant conjuntament amb l’arquitecte, coordinant els treballs del constructor i industrials que intervenen, assessorant i controlant terminis i costos, per tal que tot sigui el més fàcil possible per al promotor.

Llogar un habitatge: l’arquitecte tècnic assessorarà amb els requeriments legals des del punt de vista de l’habitatge (si és necessari un informe d’avaluació de l’edifici, certificat d’eficiència energètica, cèdula d’habilitabilitat, ...)

Davant de conflictes sobre vicis de la construcció, comunitats de veïns, valoracions, herències,... L’arquitecte tècnic pot ser un bon mediador per arribar a una bona solució per a tots.

Si coneixes a un arquitecte tècnic ja saps com et pot ajudar. 

Si no en coneixes cap pots demanar els serveis què necessites emplenant el formulari d'obresambgarantia.com, si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres.


Obrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa