ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

XAVIER CAPDEVILA RODRÍGUEZ
Xavi Capdevila-arquitecte tècnic

Colegiado 1382

xcat1382@gmail.com
699216033
---------
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Casa , Vivienda , Cédula de habitabilidad , Comunidad de Propietarios/Accesibilidad , Certificado Eficiencia Energética , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Almacén/Naves , Piscina , Locales comerciales y oficinas , Almacén/naves

Área de actuación:
Conca de Barberà , Baix Camp , Alt Camp , Tarragonès , Comarques de Lleida , Comarques de Barcelona , Baix Penedès , Priorat , Ribera d'Ebre , Baix Ebre

Descripción:
- PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRES DE REABILITACIÓ, ENDERROCS I RE-URBANITZACIÓ DE CARRERS. - DIRECCIÓ D'EXECUSIÓ D'OBRES EN OBRA NOVA. - CONTRIL DE QUALITAT EL OBRES. - COORDINADOR DE SEGURETAT EN OBRES. - REDACCIÓ D'ESTUDIS DE SEGURETAT I PLANS DE SEGURETAT. - CEDULES D'HABITABILITAT. - CERTIFICATS ENERGÈTICS. - INFORMES. - ITE EDIFICACIONS.
Formación:

- 1997-2001 “Llicenciat en ARQUITECTURA TÈCNICA” per l’Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (E.P.S.E.B.). - 2004 “Curs Oficial nivell III, en càlcul d’estructures d’edificació amb el programa CYPECAD de “Cype Ingenieros”.

Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

xcat1382@gmail.com

699216033

-------
Redes Sociales