ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Xavier Vidiella Cerezuela
Arquitecte tècnic e Ingenyier de l'Edificació de Cambrils

Colegiado 1527

xavier1972@telefonica.net
655098551
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Cédula de habitabilidad , Certificado Eficiencia Energética , Locales comerciales y oficinas , Vivienda , Informe pericial , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Almacén/naves , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Casa , Garaje

Área de actuación:
Tarragonès , Baix Camp , Alt Camp , Baix Ebre , Priorat , Montsià , Ribera d'Ebre , Terra Alta , Conca de Barberà

Descripción:

Project Management i Arquitecte Tècnic. Certificats d'Habitabilitat d'habitatge usat. Certificats energètics de vivendes, locals o terciaris. I.T.E. (informes tècnics d'edificis) y tramitació a la Generalitat. Tècnic acreditat per a la confecció de Plans d'Autoprotecció nivell A-B-C en l'àmbit de Catalunya. Projectes i direccions d'arranjament i rehabilitació de façanes. Projectes i direccions d'arranjament i rehabilitació de cobertes.

Formación:

Certificat Nivell C de Català. Autocad v.12 per a Windows (100 hores).Juliol del 1.994. Acadèmia Omicron-Solvan. (Valencia) 3D Studio i reproducció en vídeo (75 hores). Juliol del 1.994. Acadèmia Omicron-Solvan. (València) Curs de Comptabilitat per ordinador. (15 hores). Juny del 1.997 Acadèmia Nanfor Ibérica. (València) Windows 95, MSDOS, Microsoft Winword , Excel y Acces. (50 hores). Novembre del 1.997 Acadèmia Frada. (Cambrils - Tarragona) Amidaments i pressupostos en Presto v8.00 (Nivell usuari). Actualització bàsica en el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona. Presto 10. Gener del 2.009. Curs de cap d'obra en l'edificació.(40 hores). Maig y Juny de

Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

xavier1972@telefonica.net

655098551