ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Ramon Benedicto Gragera
EL TEU TÈCNIC DE CAPÇALERA

Colegiado 1132

r.bened@apatgn.cat
609367695
---------
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Cédula de habitabilidad , Certificado Eficiencia Energética , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Piscina , Vivienda , Locales comerciales y oficinas , Almacén/naves , Comunidad de Propietarios/Accesibilidad , Cocina , Baño

Área de actuación:
Alt Camp , Baix Camp , Tarragonès , Conca de Barberà , Baix Penedès , Montsià , Priorat , Ribera d'Ebre , Baix Ebre

Descripción:
- Direcció d'obra d'habitatges unifamiliars, blocs plurifamiliars, edificis industrials, agropecuaris, comercials, esportius, etc. - Redacció de projectes i direcció d'obra en reformes, ampliació, rehabilitació, legalització, divisió horitzontal, aparcaments, piscines, agrícoles, etc. - Cèdules d'habitabilit, certificats d'eficiència energètica, inspecció tècnica d'edificis, amidaments, pressupostos, informes, delieació de plànols, etc. - Disseny, càlcul i implantació d'estructura metàl.lica
Formación:
Tècnic auxiliar delineant (FP1), centre Josep M. Fàbregas de Valls, any 1978 (notable) Tècnic especialista delineant (FP2), centre Josep M. Fàbregas de Valls, any 1981 (notable) Arquitecte tècnic en edificis i obres, Universitat Politècnica de Barcelona, any 1988 (notable) d'altres cursets de reciclatge i especialització
Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

r.bened@apatgn.cat

609367695

-------