ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Pere Amorós i Albiol
Us ajudem a mantenir la inversió mes important de la vostra vida.

Colegiado 1228

pereamoros@hotmail.es
607397199
---------
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Inspección Técnica de Edificios/IEE , Comunidad de Propietarios/Accesibilidad , Vivienda , Cocina , Baño , Casa , Garaje , Almacén/Naves , Informe pericial , Piscina

Área de actuación:
Baix Camp , Tarragonès , Baix Ebre , Alt Camp , Ribera d'Ebre

Descripción:
Funcionari de carrera de l'Ajuntament de Cambrils en el departamento d'obres publiques i manteniment d'edificis familiars. Inspeccions tècniques d'edificis i llur manteniment.
Formación:
Arquitecte tècnic en execució d'obra. Pèrit judicial inmobiliari.
Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

pereamoros@hotmail.es

607397199

-------
Redes Sociales