ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ
ARQUITECTO TÉCNICO

Colegiado 513

mrodrig@tinet.org
607638719
---------
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Comunidad de Propietarios/Accesibilidad , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Cédula de habitabilidad , Informe pericial , Certificado Eficiencia Energética , Vivienda , Almacén/naves

Área de actuación:
Tarragonès , Baix Camp

Descripción:

40 anys d'experiència en direcció i gestió de les obres tant d'edificació com d'obra civil. Constructor Management. Mesuraments i Pressupostos reals de les obres. Contractació i subcontractació d'industrials. Control de qualitat dels materials. Control econòmic de les obres. Gestions amb companyies de subministraments, aigua, llum, tf, etc. Peritatges i valoracions de patologies dels edificis. Rehabilitació parcial d'edificis per obtenir Subvencions publiques.

Formación:
- ARQUITECTO TÉCNICO (Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Granada, año 1976) - TÈCNIC ESPERT EN L'EMISSIÓ DE DICTAMENS PRICIALS SOBRE TATOLOGIES CONSTRUCTIVES (Universitat Rovira i Virgili any 2001) - POST GRAU DE CONSTRUCTION MANAGEMENT (Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i Tarragona). - ESPECIALISTA EN EFICIENCIA ENERGETICA (Curs de 60 h, TÜV Rheinland Group). - Mes de 300 h de formació i reciclatge en els últims 10 anys
Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

mrodrig@tinet.org

607638719

-------