ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

maria pau de francisco martínez
professionalitat

Colegiado 1266

paufranmar@hotmail.com
609901539
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Cédula de habitabilidad , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Comunidad de Propietarios/Accesibilidad , Piscina , Locales comerciales y oficinas , Garaje , Almacén/Naves , Piscina , Baño , Cocina

Área de actuación:
Baix Camp , Priorat , Ribera d'Ebre , Tarragonès , Baix Ebre , Alt Camp , Baix Penedès , Conca de Barberà , Montsià

Descripción:

Informes de rehabilitació, inspeccions tècniques de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, certificats d'eficiencia energetica, realització de ITE's, realització de valoracions de terrenys rústics, habitatges nous, habitatges usats, etc., memòries valorades i projectes d'obres civils, rehabilitacions, obra nova, etc, assistència tècnica als ajuntaments, direcció i seguiment d'obres realitzant el control econòmic, certificacions, subcontractacions, planificació i control de qualitat, etc.

Formación:
- Curs elaboració de plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local (nivell C). Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Tarragona. Any 2015. - Curs de Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat de seguretat en el treball. Nivell Superior: 600 hores. - Curs de coordinador de seguretat durada de 200 h realitzat a l’institut gaudí de la construcció de Barcelona. - Curs de Control de Qualitat. Cas Pràctic. Realitzat pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. - Curs de servituds i relacions de veïnatge. Realitzat pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. - Curs d’inspecció tècnica d’edificis. Rea
Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

paufranmar@hotmail.com

609901539
Redes Sociales