ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Marc Cerro Llurba
Professionalitat de garantia

Colegiado 1473

marc.cerro@gmail.com
659921966
---------
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Cédula de habitabilidad , Certificado Eficiencia Energética , Tasaciones , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Licencia de Actividad , Casa , Vivienda , Comunidad de Propietarios/Accesibilidad , Locales comerciales y oficinas , Almacén/naves

Área de actuación:
Baix Camp , Tarragonès , Alt Camp , Baix Penedès , Conca de Barberà , Priorat , Ribera d'Ebre , Baix Ebre , Montsià , Terra Alta

Descripción:
Cèdules d'habitabilitat, Certificats d'Eficiència Enrgètica, Inspecció Tècnica d'Edificis, Taxacions, Direccions d'Execució d'Obres, Control de Qualitat, Coordinador de Seguretat i Salut, Llicències d'Activitat i Projectes de Reforma.
Formación:
Arquitectura Tècnica - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Coordinador de Seguretat i Salut - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Arquitectura Superior - Universitat Ramon Llull (URL)
Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

marc.cerro@gmail.com

659921966

-------
Redes Sociales