ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Josep Borràs Obradó
Arquitecte tècnic - Enginyer d'Edificació

Colegiado 1190

jborras111@gmail.com
659801030 - 977317
---------
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Casa , Locales comerciales y oficinas , Vivienda , Piscina , Demoliciones , Comunidad de Propietarios/Accesibilidad , Cédula de habitabilidad , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Certificado Eficiencia Energética , Almacén/naves

Área de actuación:
Baix Camp , Tarragonès , Priorat , Alt Camp , Baix Ebre , Montsià , Ribera d'Ebre , Baix Penedès , Conca de Barberà , Terra Alta

Descripción:
Despatx professional multidisciplinar, Treball en equip per a la realització de: - Projectes d'obra nova - Projectes de reforma, rehabilitació, decoració - Projectes d'activitat - Projectes d'instal·lacions - Project, Constructor i Facility Management - Direccions d'obra i direccions d'execució - Control de qualitat - Treballs de seguretat (Coordinacions, redacció d'Estudis de seguretat) - Informes, dictamens i actuacions pericials - Plans d'autoprotecció (Locals i Territorials) - ITE's, certificats d'habitabilitat, Certificació energètica - ....
Formación:
Arquitecte Tècnic en execució d’obres (UPC) Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (Ergo Grup) Curs d’estructures de Formigó pretensat i forjats (COAAT Terres de l'Ebre) Curs de Rehabilitació i Restauració d’edificis (COAAT Tarragona) Grau d’Enginyeria d’Edificació (La Salle - URL) Rehabilitació d'edificis. Adaptació al CTE (COAAT Tarragona) Tècnic Competent per a la elaboració de Plans d'Autoprotecció local i de Catalunya (COAAT Tarragona)
Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

jborras111@gmail.com

659801030 - 977317

-------