ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Josep Anguera Cubells
DONEM VALOR A LES VOSTRES OBRES

Colegiado 1103

josep.anguera@apatgn.cat
649572983
---------
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Cédula de habitabilidad , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Certificado Eficiencia Energética , Informe pericial , Tasaciones , Casa , Vivienda , Garaje , Piscina , Comunidad de Propietarios/Accesibilidad

Área de actuación:
Tarragonès , Baix Camp , Priorat , Ribera d'Ebre , Baix Penedès , Alt Camp , Montsià , Baix Ebre , Terra Alta , Conca de Barberà

Descripción:

Experiència de més de 25 anys. Treballs per l'administració municipal i tasques de gabinet tècnic. Direcció d'obres Coordinació de seguretat. Assessorament tècnic. Redacció de: Tot tipus de projectes, estudis de seguretat , informes pericials, ite's, certificacions energètiques, plans d'autoprotecció i certificats d'habitabilitat ............

Formación:
ARQUITECTE TÈCNIC I ENGINYER D'EDIFICACIÓ
Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

josep.anguera@apatgn.cat

649572983

-------