ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Jonathan Limones López
Arquitecte Tècnic

Colegiado 1531

jonathan.limones@gmail.com
649872335
---------
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Cédula de habitabilidad , Certificado Eficiencia Energética , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Comunidad de Propietarios/Accesibilidad , Licencia de Actividad , Cocina , Baño , Vivienda , Casa , Almacén/Naves

Área de actuación:
Tarragonès , Baix Camp , Alt Camp , Baix Penedès

Descripción:

Arquitecte Tècnic

Formación:

Arquitectura Tècnica - Universitat Politècnica de Catalunya -UPC. Formació professional Delineació - Col·legi Episcopal de Lleida. En continua formació per tal de poder donar el millor servei possible: Inspecció Tècnica dels Edificis, certificats d'eficiència energètica, llicències d'activitats, així com en diferents programes (CAD i SIG) i aplicacions informàtiques.

Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

jonathan.limones@gmail.com

649872335

-------