ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Jaume Recasens Juncosa
Àmplia experiència en construcció i rehabilitació

Colegiado 1281

jaume.recasens@apatgn.cat
610473687
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Cédula de habitabilidad , Certificado Eficiencia Energética , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Casa , Vivienda , Almacén/naves , Locales comerciales y oficinas , Piscina , Licencia de Actividad , Demoliciones

Área de actuación:
Baix Camp , Tarragonès , Alt Camp , Priorat , Ribera d'Ebre , Terra Alta , Baix Ebre , Montsià , Baix Penedès , Conca de Barberà

Descripción:
Direccions d'obra. Projectes i direcció d'obres de rehabilitació. Gestió d'obres de construcció i rehabilitació. Cèdules d'habitabilitat. Certificacions energètiques. Inspecció Tècnica d'Edificis. Coordinacions de seguretat.
Formación:
Arquitecte Tècnic. Enginyer d’Edificació. Postgrau de Construction Management. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia.
Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

jaume.recasens@apatgn.cat

610473687
Redes Sociales