ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Francesc Gálvez Pedret
Obres realitzades amb serietat i professionalitat

Colegiado 1300

francesc.galvez@apatgn.cat
630447714
---------
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Casa , Vivienda , Piscina , Tasaciones , Locales comerciales y oficinas , Almacén/naves , Garaje , Almacén/Naves , Cocina , Baño

Área de actuación:
Tarragonès , Baix Penedès , Alt Camp , Baix Camp , Conca de Barberà , Priorat , Ribera d'Ebre , Baix Ebre , Montsià , Terra Alta

Descripción:
Direcció d'obres. Coordinació. Reformes interiors i decoración. Valoracions d'especialista, de xarxa, jutjat, Agència Tributària, Particulars. Informes. Taxador especialista per Sociedad de Tasación S.A.
Formación:
Graduat en Enginyeria d'Edificació, Universitat Jaume I, Castello, Espanya Arquitectura Tècnica, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanya Cursos: Tècnic en Elaboració de Plans d'Autoprotecció, Generalitat de Catalunya. Normativa urbanística, gestió, lleis, decrets i gestió mediambiental. Taxador de xarxa, taxacions de béns immobles. Taxador especialista en taxacions de terrenys amb gestió urbanística pendent i d'explotacions. Terrenys urbans directes, amb gestió urbanística pendent. Normativa estatal i de la comunitat autònoma. Promocions o complexos edificatoris: Valoració, seguiments d'obra. Llei d'urbanisme, canvis en els instruments de planejament i els sist
Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

francesc.galvez@apatgn.cat

630447714

-------