ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Albert Canals Galofré
Professionalitat, experiència i qualitat.

Colegiado 1316

albert.canals@apatgn.cat
667475604
Obras realizadas
Perfil del profesional
Campos de especialización:
Cédula de habitabilidad , Cédula de habitabilidad + Certificado Eficiencia Energética , Certificado Eficiencia Energética , Inspección Técnica de Edificios/IEE , Comunidad de Propietarios/Accesibilidad , Fachadas/Cubiertas , Casa , Piscina , Locales comerciales y oficinas , Vivienda

Área de actuación:
Tarragonès , Baix Penedès , Alt Camp , Baix Camp , Conca de Barberà , Priorat

Descripción:

Àmplia experiència en el món de la construcció i en la rehabilitació d'edificis. Gestió documental (cèdules, certificats energètics, inspecció tècnica d'edificis). Estudis i tramitacions d'ajudes i subvencions per a la rehabilitació i millora dels edificis.

Formación:

ARQUITECTURA TÈCNICA: Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (1998). POSTGRAU DE CONSTRUCTION MANAGEMENT (2008). GRAU EN ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ: Universitat Jaume I, Castelló (2010). CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS (2013).

Contacto
¿Tienes alguna pregunta?

albert.canals@apatgn.cat

667475604
Redes Sociales