ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Oscar Herranz Mateo
Seriedad y profesionalidad.

Col·legiat 1420

herranz.mateo@gmail.com
636504738
---------
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Comunitat de Propietaris/Accessibilitat , Casa , Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE , Informe pericial , Taxacions , Cèdula d'habitabilitat , Certificat Eficiència Energètica

Àrea d'actuació:
Baix Camp , Tarragonès , Alt Camp

Descripció:
Actualmente desarrollo mio actividad como profesional liberal, estando dado de alta en el como Autónomo. Mi principal campo de trabajo, se desarrolla en la edificación de obra nueva residencia, y en la rehabilitación de edificios plurifamiliares. Realizando trabajos de redacción de Informes, Tasaciónes, (para distintas sociedades de tasación), redacción de ITE, Cédulas de habitabilidad, Certificados energéticos.
Formació:
Arquitecto técnico, en la Escuela Universitaria de A.T. de Madrid Ingeniero de edificación, Universidad Jaume I de Castellón
Contacte
Tens alguna pregunta?

herranz.mateo@gmail.com

636504738

-------