ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ
ARQUITECTO TÉCNICO

Col·legiat 513

mrodrig@tinet.org
607638719
---------
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Comunitat de Propietaris/Accessibilitat , Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE , Cèdula d'habitabilitat , Informe pericial , Certificat Eficiència Energètica , Habitatge , Magatzem/Naus

Àrea d'actuació:
Tarragonès , Baix Camp

Descripció:

40 anys d'experiència en direcció i gestió de les obres tant d'edificació com d'obra civil. Constructor Management. Mesuraments i Pressupostos reals de les obres. Contractació i subcontractació d'industrials. Control de qualitat dels materials. Control econòmic de les obres. Gestions amb companyies de subministraments, aigua, llum, tf, etc. Peritatges i valoracions de patologies dels edificis. Rehabilitació parcial d'edificis per obtenir Subvencions publiques.

Formació:
- ARQUITECTO TÉCNICO (Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Granada, año 1976) - TÈCNIC ESPERT EN L'EMISSIÓ DE DICTAMENS PRICIALS SOBRE TATOLOGIES CONSTRUCTIVES (Universitat Rovira i Virgili any 2001) - POST GRAU DE CONSTRUCTION MANAGEMENT (Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i Tarragona). - ESPECIALISTA EN EFICIENCIA ENERGETICA (Curs de 60 h, TÜV Rheinland Group). - Mes de 300 h de formació i reciclatge en els últims 10 anys
Contacte
Tens alguna pregunta?

mrodrig@tinet.org

607638719

-------