ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

maria pau de francisco martínez
professionalitat

Col·legiat 1266

paufranmar@hotmail.com
609901539
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Cèdula d'habitabilitat , Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE , Comunitat de Propietaris/Accessibilitat , Piscina , Locals comercials i oficines , Garatge , Magatzem/Naus , Piscina , Bany , Cuina

Àrea d'actuació:
Baix Camp , Priorat , Ribera d'Ebre , Tarragonès , Baix Ebre , Alt Camp , Baix Penedès , Conca de Barberà , Montsià

Descripció:

Informes de rehabilitació, inspeccions tècniques de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, certificats d'eficiencia energetica, realització de ITE's, realització de valoracions de terrenys rústics, habitatges nous, habitatges usats, etc., memòries valorades i projectes d'obres civils, rehabilitacions, obra nova, etc, assistència tècnica als ajuntaments, direcció i seguiment d'obres realitzant el control econòmic, certificacions, subcontractacions, planificació i control de qualitat, etc.

Formació:
- Curs elaboració de plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local (nivell C). Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Tarragona. Any 2015. - Curs de Prevenció de Riscos Laborals. Especialitat de seguretat en el treball. Nivell Superior: 600 hores. - Curs de coordinador de seguretat durada de 200 h realitzat a l’institut gaudí de la construcció de Barcelona. - Curs de Control de Qualitat. Cas Pràctic. Realitzat pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. - Curs de servituds i relacions de veïnatge. Realitzat pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. - Curs d’inspecció tècnica d’edificis. Rea
Contacte
Tens alguna pregunta?

paufranmar@hotmail.com

609901539
Xarxes Socials