ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Marc Cerro Llurba
Professionalitat de garantia

Col·legiat 1473

marc.cerro@gmail.com
659921966
---------
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Cèdula d'habitabilitat , Certificat Eficiència Energètica , Taxacions , Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE , Llicència d'activitat , Casa , Habitatge , Comunitat de Propietaris/Accessibilitat , Locals comercials i oficines , Magatzem/Naus

Àrea d'actuació:
Baix Camp , Tarragonès , Alt Camp , Baix Penedès , Conca de Barberà , Priorat , Ribera d'Ebre , Baix Ebre , Montsià , Terra Alta

Descripció:
Cèdules d'habitabilitat, Certificats d'Eficiència Enrgètica, Inspecció Tècnica d'Edificis, Taxacions, Direccions d'Execució d'Obres, Control de Qualitat, Coordinador de Seguretat i Salut, Llicències d'Activitat i Projectes de Reforma.
Formació:
Arquitectura Tècnica - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Coordinador de Seguretat i Salut - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Arquitectura Superior - Universitat Ramon Llull (URL)
Contacte
Tens alguna pregunta?

marc.cerro@gmail.com

659921966

-------
Xarxes Socials