ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Lluïsa Ruiz Montserrat
Arquitecta tècnic

Col·legiat 1700

luisaruizmontserrat@hotmail.com
625179828
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Casa , Habitatge , Magatzem/Naus , Enderrocs , Excavacions , Locals comercials i oficines , Piscina , Garatge , Magatzem/Naus

Àrea d'actuació:
Baix Penedès , Tarragonès , Baix Camp , Alt Camp , Conca de Barberà

Descripció:

Cap d'obra en obres de contractació d'administració pública i coordinacions de seguretat i salut de tot tipus. Elaboració d'amidaments i pressupostos en àmbit públic i privat.

Formació:
Arquitectura tècnica a UdG.
Contacte
Tens alguna pregunta?

luisaruizmontserrat@hotmail.com

625179828