ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Josep Borràs Obradó
Arquitecte tècnic - Enginyer d'Edificació

Col·legiat 1190

jborras111@gmail.com
659801030 - 977317
---------
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Casa , Locals comercials i oficines , Habitatge , Piscina , Enderrocs , Comunitat de Propietaris/Accessibilitat , Cèdula d'habitabilitat , Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE , Certificat Eficiència Energètica , Magatzem/Naus

Àrea d'actuació:
Baix Camp , Tarragonès , Priorat , Alt Camp , Baix Ebre , Montsià , Ribera d'Ebre , Baix Penedès , Conca de Barberà , Terra Alta

Descripció:
Despatx professional multidisciplinar, Treball en equip per a la realització de: - Projectes d'obra nova - Projectes de reforma, rehabilitació, decoració - Projectes d'activitat - Projectes d'instal·lacions - Project, Constructor i Facility Management - Direccions d'obra i direccions d'execució - Control de qualitat - Treballs de seguretat (Coordinacions, redacció d'Estudis de seguretat) - Informes, dictamens i actuacions pericials - Plans d'autoprotecció (Locals i Territorials) - ITE's, certificats d'habitabilitat, Certificació energètica - ....
Formació:
Arquitecte Tècnic en execució d’obres (UPC) Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (Ergo Grup) Curs d’estructures de Formigó pretensat i forjats (COAAT Terres de l'Ebre) Curs de Rehabilitació i Restauració d’edificis (COAAT Tarragona) Grau d’Enginyeria d’Edificació (La Salle - URL) Rehabilitació d'edificis. Adaptació al CTE (COAAT Tarragona) Tècnic Competent per a la elaboració de Plans d'Autoprotecció local i de Catalunya (COAAT Tarragona)
Contacte
Tens alguna pregunta?

jborras111@gmail.com

659801030 - 977317

-------