MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Josep Bonet
Josep Bonet
ARQUITECTE TÈCNIC

Arquitecte tècnic en Tarragona. Col·legiat 1632

eng.edificacio@gmail.com
676838828
---------
Obres realitzades
Perfil del professional
Descripció:

Arquitectura Tècnica (UDL) especialitzat amb l'àmbit de la rehabilitació i les taxacions. Elaboració de ITE's, cèdules d'habitabilitat i certificats energètics.

Formació:
Arquitectura Tècnica (UDL), Taxador extern de Tinsa, Pèrit IRD.
Contacte
Tens alguna pregunta?

eng.edificacio@gmail.com

676838828

-------
Xarxes Socials

Obrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa