ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Jonathan Montero Arnal
EL TEU TÈCNIC DE CAPÇALERA

Col·legiat 1556

jonarnal@gmail.com
645368940
---------
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Casa , Garatge , Habitatge , Comunitat de Propietaris/Accessibilitat , Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE , Locals comercials i oficines , Certificat Eficiència Energètica , Cèdula d'habitabilitat , Piscina

Àrea d'actuació:
Tarragonès , Baix Camp , Alt Camp , Baix Penedès , Conca de Barberà

Descripció:

Direcció d'obra d'habitatges unifamiliars, blocs plurifamiliars, edificis industrials, locals comercials. - Redacció de projectes i direcció d'obra en reformes, ampliació, rehabilitació, legalització, divisió horitzontal, aparcaments, piscines, etc. - Cèdules d'habitabilit, certificats d'eficiència energètica, inspecció tècnica d'edificis, amidaments, pressupostos, informes, delieació de plànols, etc.

Formació:

Tècnic auxiliar delineant (FP1), centre Compte de Rius de Tarragona, any 1995, Tècnic especialista delineant (FP2), centre Compte de Rius de Tarragona, any 1998. Arquitecte tècnic en edificis i obres, Universitat Politècnica de Barcelona, any 2008. Curs d'inspeccions tècniques d'edificis ITE. Curs qualificació energètica d'edificis. Curs La practica de la restauració monumental. Curs Especialista en Rehabilitació (Diagnosi)

Contacte
Tens alguna pregunta?

jonarnal@gmail.com

645368940

-------