ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Jaume Recasens Juncosa
Àmplia experiència en construcció i rehabilitació

Col·legiat 1281

jaume.recasens@apatgn.cat
610473687
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Cèdula d'habitabilitat , Certificat Eficiència Energètica , Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE , Casa , Habitatge , Magatzem/Naus , Locals comercials i oficines , Piscina , Llicència d'activitat , Enderrocs

Àrea d'actuació:
Baix Camp , Tarragonès , Alt Camp , Priorat , Ribera d'Ebre , Terra Alta , Baix Ebre , Montsià , Baix Penedès , Conca de Barberà

Descripció:
Direccions d'obra. Projectes i direcció d'obres de rehabilitació. Gestió d'obres de construcció i rehabilitació. Cèdules d'habitabilitat. Certificacions energètiques. Inspecció Tècnica d'Edificis. Coordinacions de seguretat.
Formació:
Arquitecte Tècnic. Enginyer d’Edificació. Postgrau de Construction Management. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia.
Contacte
Tens alguna pregunta?

jaume.recasens@apatgn.cat

610473687
Xarxes Socials