ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

Adolf Quetcuti Carceller
La millor manera de preservar un edifici és trobar un ús per a ell. (Eugène Viollet-le-Duc)

Col·legiat 1005

aquetcut@gmail.com
657829968
---------
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d’especialització:
Habitatge , Comunitat de Propietaris/Accessibilitat , Cèdula d'habitabilitat , Inspecció Tècnica d'Edificis-IEE , Casa , Locals comercials i oficines

Àrea d'actuació:
Tarragonès , Baix Camp , Alt Camp , Priorat , Baix Penedès

Descripció:
Formació:
Universitat Politècnica de Catalunya - Arquitecte tècnic (1979) Universitat JAUME I de Castelló - Enginyer d'Edificació (2011) Generalitat de Catalunya - Institut de seguretat pública - Acreditació per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres d’interès per a la protecció civil local (2011) Generalitat de Catalunya - D. G. de Protecció Civil - Acreditació per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres d’interès per a la potecció civil (2014)
Contacte
Tens alguna pregunta?

aquetcut@gmail.com

657829968

-------
Xarxes Socials