MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 25/02/2019 15:49:46

Les reformes i rehabilitacions en edificis i habitatges són molt freqüents al nostre territori, i així ho demostren les dades de l’any passat, que mostren un ascens en la despesa en rehabilitació de fins a 113 milions d’euros, establint-se com la inversió més important a les comarques de Tarragona.

Sabem que no és gens fàcil fer una reforma, per una banda per la dificultat que suposa identificar un problema en els habitatges, com ara esquerdes, fissures o danys estructurals. I, per l’altra, per la quantitat de tràmits que també dificulten prendre la decisió d’iniciar unes obres de rehabilitació.

casa-reformada

Per tal de facilitar aquesta tasca i que les reformes del teu habitatge no suposin un problema i es facin amb les màximes garanties i sense ensurts, a continuació et donem 5 consells claus a l’hora de fer la reforma que necessites:

1. Consulta a un arquitecte tècnic.

Abans de començar qualsevol tipus de reforma és molt important fer una inspecció prèvia per part d'un professional, qui determinarà que no hi hagi patologies ocultes a tenir en compte o obres que inicialment no es creien oportunes, però que tècnicament s'han de realitzar per seguretat dins l'habitatge.

Un arquitecte tècnic o aparellador podrà aclarir els teus dubtes sobre si cal o no fer la rehabilitació en qüestió, identificarà l’arrel del problema i en determinarà la millor solució, a més de poder recomanar els materials i els procediments que millor s’adapten a les necessitats de la teva reforma.

2. Definir bé la reforma.

Sovint, en les rehabilitacions forçades per algun problema en l’estructura dels edificis, aprofitem per millorar altres aspectes que volem modificar de l’habitatge però que no havíem fet fins ara. Si és així, és important que, abans de començar, es defineixi amb la màxima concreció possible el total dels canvis que volem fer. D’aquesta manera evitarem imprevistos, que s’allarguin els terminis o que alguna cosa no surti com teníem previst.

3. Saber què necessito.

Les reformes o rehabilitacions necessiten permisos i tot un seguit de documentació que determini el seu abast i que garanteixi que les obres es realitzen seguint la legislació vigent. Per això és molt important tenir clars quins són tots els tràmits administratius que hem de seguir. Per assegurar-se d’aquests aspectes és recomanable consultar amb professionals que ens puguin orientar.

4. Ajustar bé el pressupost.

Aquest és un dels aspectes que condiciona i a la vegada preocupa més quan comencem una reforma. És per això que és imprescindible que totes les parts tinguin clars quins són els límits a l’hora d’ajustar un pressupost. Una cosa a tenir en compte és que cal ser realistes i, per tant, assumir que d’entrada els pressupostos més econòmics tindran, en la majoria de casos, més limitacions en el resultat final i que a la llarga poden donar lloc a despeses imprevistes. A més a més cal saber veure sempre la feina que suposa cada reforma per tal d’entendre els pressupostos que ens ofereixen.

5. Establir la durada de la reforma.

Malgrat hi ha molts condicionants al voltant d’aquest aspecte cal tenir clar i definir molt bé quant de temps estem disposats a estar immersos en les obres. Si el temps que tenim és limitat caldrà prioritzar les necessitats de la nostra reforma.

Així doncs, a l’hora d’engegar una reforma és molt important escollir els professionals que la duran a terme i que ens ajudaran a la seva planificació.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 100 professionals col·legiats que t’ajudaran en tot el que necessitis en relació a la reforma o rehabilitació del teu habitatge. Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la reforma d’habitatges. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.


Continua llegint
Reportatges 22/10/2018 17:00:00

Posar en lloguer un pis no és una decisió senzilla. No només cal trobar al llogater adequat. També és necessari enfrontar-se a una sèrie de tràmits i entregar a l’inquilí els pertinents documents. En cas contrari poden arribar importants sancions econòmiques.

documentacio lloguer

En aquest escenari, són moltes les persones que deixen els seus pisos buits i inutilitzats pel fet de desconèixer els documents que necessiten entregar al seu llogater. Aquest fet comporta una important pèrdua d’ingressos mes rere mes. No deixis que a tu et passi el mateix. Descobreix els documents necessaris per llogar el teu pis.

  

1. Contracte de lloguer 

El document principal que rubrica l’acord entre el propietari d’un pis i el seu inquilí és el contracte de lloguer. Les dades que com a mínim sol aportar són les següents:

 • Dades principals del propietari, del pis i del llogater
 • Termini en què s’acorda el lloguer
 • Com s’efectuaran les renovacions del contracte
 • Període mínim de validesa del contracte (i penalitzacions en cas d’incompliment)
 • Preu del lloguer i condicions de pagament
 • Obligacions o prohibicions de l’inquilí respecte el pis
 • Inventari de mobiliari del pis
 • Data, població i signatura de propietari i llogater

 

 

2. Cèdula d'habitabilitat 

Un altre document necessari per poder llogar el teu pis és la cèdula d’habitabilitat. No és altra cosa que un document administratiu que certifica que el pis reuneix les condicions bàsiques per poder-hi viure, en termes de salubritat, higiene i solidesa. Disposar de la cèdula d’habitabilitat permetrà, a més, donar d’alta els serveis de llum, gas o aigua.

Hi ha diversos tipus de cèdules d’habitabilitat, depenent principalment de l’antiguitat del pis:

 • De primera ocupació, quan és un pis de nova construcció
 • De segona ocupació, quan es tracta d’un pis ja existent

 

El document de la cèdula d’habitabilitat conté les següents dades:

 • Adreça i ubicació del pis
 • Superfície útil
 • Habitacions i espais que conformen el pis
 • Llindar màxim d’ocupació
 • Identificació del tècnic que ha dut a terme el certificat

 

3. Certificat d’eficiència energètica

En darrer lloc, per llogar el teu pis també necessitaràs facilitar el certificat d’eficiència energètica. Tal i com mostra el nom, és el document que inclou la informació relativa a les característiques energètiques del pis. 

Per certificar l’eficiència energètica es calcula el consum anual d’energia que es preveu necessari per satisfer la demanda energètica del pis en condicions normals d’ocupació i funcionament. A partir d’aquesta anàlisi, s’atorga al pis una etiqueta energètica. Aquesta etiqueta pot anar des de la lletra A, que determina que l’eficiència energètica és màxima, fins a la lletra G, que representa la mínima eficiència energètica.Com pots aconseguir la cèdula d'habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica?

Per tal de disposar de la cèdula d’habitabilitat i del certificat d’eficiència energètica és imprescindible contractar els serveis d’un arquitecte tècnic o aparellador amb amplia experiència en aquest camp. L’elecció del professional adequat serà vital per poder disposar d’aquests documents sense incidències i en el menor temps possible.

Obres amb Garantia som la teva millor elecció. Posem més de 100 professionals titulats, certificats i assegurats a la teva disposició. Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d’Arquitectes Tècnics. Més de 1.000 clients satisfets poden parlar per nosaltres.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.
Continua llegint
Reportatges 19/09/2018 14:25:08

Iniciar un nou negoci és un projecte no només professional, també de vida. Com a tal s’hi dipositen moltes il·lusions i esperances. No obstant, és un procés que no està absent de maldecaps. És importat tenir tota la documentació en regla per estalviar-se problemes i sancions. Per aquest motiu, és imprescindible comptar amb els serveis d’un tècnic que et facilitarà la documentació necessària per engegar el negoci amb totes les garanties, i a més a més et pot assessorar i gestionar la documentació del procés. Descobreix en 5 simples passos com obtenir la llicència d’activitat.

llicencia activitat

Abans que res… Què és la llicència d’activitat? 

La llicència d’activitat és un permís municipal obligatori per a poder portar a terme un negoci o un nou establiment on s’hi desenvoluparà una activitat comercial determinada.

Cal tenir en compte que la llicència va lligada al lloc on es desenvolupa el negoci i a les característiques d’aquest espai, o sigui que si canvies de local, o fas reformes o ampliació de l’espai on treballes, és important consultar amb un tècnic sobre la necessitat d’actualitzar la llicència d’activitat.

1. Contractació d’un arquitecte tècnic

El primer pas indispensable per obtenir la llicència és contactar amb un arquitecte tècnic. Un particular mai estarà habilitat per realitzar aquesta tasca.

 

2. Revisió de l’establiment i assessorament

L’arquitecte tècnic revisarà l’establiment on vulguis desenvolupar l’activitat. Realitzarà una sèrie de mesuraments i comprovacions a les instal·lacions per determinar si el local és apte per dur a terme l’activitat. Amb aquesta informació et podrà assessorar sobre quins són els tràmits que cal realitzar per obtenir la llicència.

 

3. Reformes o millores de les instal·lacions (si escau)

 L’arquitecte tècnic determinarà si és necessari realitzar millores a les instal·lacions per tal que compleixin les condicions necessàries en funció del tipus de negoci i les normatives vigents. En aquest cas, el mateix professional es podrà fer càrrec de la reforma.

 

4. Obtenció de l’informe o projecte tècnic

Un cop s’hagi condicionat el local es podrà preparar la documentació necessària per obtenir la llicència d’activitat, que tant si és un projecte tècnic com un informe caldrà que el redacti i segelli el tècnic.

 

 5. Entrega de documentació a l’Ajuntament

En darrer lloc, s’entregarà tota la documentació a l’Ajuntament. Aquesta documentació inclou, l’informe o projecte tècnic facilitat per l’arquitecte tècnic, i la documentació que l’Ajuntament demani per aquest tràmit, així com fer-se càrrec de les taxes que comporti.

 

Necessites un arquitecte tècnic?

 Com has pogut veure, la figura de l’arquitecte tècnic és imprescindible si vols obrir un nou establiment. L’elecció del professional adequat és una decisió fonamental per iniciar el teu nou negoci.

Obres amb Garantia et posarà en contacte amb els millors arquitectes tècnics de Tarragona. Posem més de 100 professionals titulats, certificats i assegurats a la teva disposició. Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona. Més de 1.000 clients satisfets poden parlar per nosaltres.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la llicència d’activitat i podràs demanar fins a 3 pressupostos de professionals altament qualificats.

 


Continua llegint
Reportatges 20/06/2018 09:55:00

 

El nostre habitatge ens ha de proporcionar comoditat i seguretat. Saps com ho pots aconseguir?

Descobreix els 4 secrets indispensables per gaudir totalment del teu habitatge.

Posa un aïllament tèrmic

Si el teu edifici es va construir abans de la dècada del vuitanta, molt probablement no disposa de cap tipus d’aïllament tèrmic. Aproximadament un 80% dels edificis són susceptibles de rehabilitar-se amb criteris d’eficiència energètica.

Aquest  és un dels problemes més habitual als edificis, la seva poca o nul·la capacitat aïllant. Això provoca unes pèssimes condicions de confort i el malbaratament de la calefacció.

Substitueix les finestres i balconeres

Una de les accions més rentables que podem realitzar al nostre edifici és incorporar un aïllament tèrmic i substituir les finestres i balconeres. Millorar les característiques tèrmiques d’un edifici suposa una reducció, en molts casos de fins a un 50%, de la despesa en calefacció.

Actualment el mercat ofereix multitud de productes i sistemes per incorporar un aïllament tèrmic a un edifici. Podem aïllar per l’exterior de l’edifici, per l’interior de l’habitatge i, si existeix, per injecció d’escuma dins la cambra d’aire de la façana. Els materials es troben en forma de plaques, mantes o escumes.

Per tal de reduir les despeses d’aquests tipus d’intervencions és recomanable aprofitar quan s’hagin de fer obres de rehabilitació a la façana o la coberta. D’aquesta manera disminuirà el cost total, en gran part per la instal·lació d’una bastida i la mà d’obra.

Renova la instal·lació de climatització

Fer un bon ús de les instal·lacions de climatització és especialment important. La viabilitat d'una proposta no depèn només de les pròpies característiques de la instal·lació, sobretot depèn de l’ús que es faci dels sistemes de calefacció i/o refrigeració. És imprescindible una participació activa i responsable dels usuaris.

Si la instal·lació té més de 10 anys d’antiguitat, és recomanable renovar-la. Habitualment hi poden haver dos sistemes d’instal·lació: individual i col·lectiu.

La instal·lació d’un sistema col·lectiu redueix el cost de manteniment i els d’instal·lació, si es compara amb la substitució de tots els elements de l’edifici per separat.

En el cas d’un sistema individual es recomana escollir calderes estanques o de modulació automàtica amb quatre estrelles. Pel que fa a rendiment i estalvi els resultats són similars.

Ús responsable i aprofitament actiu

Perquè s’obtinguin els beneficis energètics i de confort adequats, és important la teva participació activa i responsable.

Controla l’entrada de la radiació solar directa. Les persianes, gelosies, lamel·les o tendals, et permeten regular la temperatura a l’interior de l’habitatge, interposant-les o no segons les necessitats. Són imprescindibles especialment a l’estiu, ja que eviten el sobreescalfament.

Facilita la ventilació natural per millorar el confort tèrmic interior a l’estiu. Facilitaràs la ventilació creuada a través d’obertures situades en façanes oposades o en façanes i patis interiors. Es reduirà la temperatura i la humitat, incrementant la sensació de frescor.

Assegura una renovació d’aire mínima per mantenir la qualitat de l’aire dels espais interiors i evitar les condensacions per una humitat.

Interposa plantes o elements similars  per reduir la humitat ambient i millorar la sensació de confort.

 

Si vols millorar l'eficiència energètica i el confort del teu habitatge, contacta amb els professionals experts Obres amb Garantia. Disposaràs d'Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Tarragona que et podran assessorar.


Continua llegint
Reportatges 18/05/2018 09:00:06

 

pressupost-obra-servei

El primer pas per iniciar una obra o servei amb un arquitecte tècnic es sol·licitar-li un pressupost. Aquest pas, que podria semblar secundari i purament burocràtic és una de les claus de l’èxit de tot el projecte.

Per què és tan important el pressupost d’obra o servei?

El pressupost és el document en el que es plasma les tasques a realitzar. Com bé sabràs, cada cas és únic. Cada obra o servei té les seves pròpies necessitats i preferències.

El pressupost d’obra o de servei definirà totes les condicions i excepcionalitats del projecte per a que resulti el més efectiu possible. Com més complet, detallat i rigorós resulti ser, millor recollirà els termes de l’acord, i menys dubtes et podrà generar.

Disposar d’un pressupost professional evitarà malentesos per qualsevol de les dues parts i promourà un desenvolupament del treball eficient.

Com ha de ser el pressupost d’obra o servei?

Malauradament, no sempre es dóna al pressupost la importància que realment té. Sovint podem tenir pressupostos amb dades insuficients o informació poc detallada.

Certament el teu pressupost d’obra o de servei ha d’estar adaptat a les teves necessitats concretes. No obstant, hi ha una sèrie de paràmetres que s’haurien d’incloure:

 • Les dades del teu tècnic: nom, cognoms, adreça, número de col·legiat, telèfon de contacte i e-mail.
 • Les teves dades: nom, cognoms, telèfon i e-mail.
 • La localització de l’obra o del servei : on es troba l’immoble al que es refereix l’obra o servei.
 • El treball concret encarregat, detallant al màxim les tasques que es duran a terme per a realitzar-lo.
 • La proposta econòmica, que englobi i detalli totes les tasques constructives, tècniques i de gestió, així com tots els costos, per no tenir sorpreses després.
 • Les condicions de pagament: terminis, mètode de pagament…

Com pots aconseguir un pressupost d’obra o servei professional i eficient?

Com has pogut veure, el pressupost és una part essencial en qualsevol obra o servei que proporcioni un arquitecte tècnic. Fins al punt de que pot suposar l’èxit o el fracàs de tot el projecte.

Elaborar un pressupost d’arquitecte tècnic professional i eficient no és fàcil. Cal saber escoltar i entendre molt bé al client. Detectar les seves necessitats i trobar les solucions adients per resoldre-les. A més, és necessari incloure fins el més mínim detall de la proposta, per evitar qualsevol malentès. I tot això s’ha de redactar de manera clara i entenedora.

Els arquitectes tècnics d’Obres amb Garantia són professionals titulats, certificats i assegurats, amb la garantia del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics, que et realitzaran un pressupost d’obra o servei amb la màxima qualitat. La nostra àmplia experiència inclou més de 1.000 clients satisfets a l’àrea de Tarragona.

Demana’ns ara pressupost professional o sol·licita’ns més informació.


Continua llegint