MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Notícies 12/01/2016 14:00:26

 

 

El passat 3 de desembre el Reial Decret Legislatiu 1/2013 va concretar que el 4 de desembre de 2017 es fixa com a data límit per dur a terme les obres necessàries que garanteixin que les persones amb discapacitat puguin accedir a tots els espais comuns dels edificis existents.

Es tracta de l’aprovació del text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, que determina que en el termini de dos anys, “el Govern ha d’aprovar unes condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació, per a l’accés i la utilització de béns i serveis a disposició del públic per a les persones amb discapacitat”.

Aquesta normativa exigeix millorar l’accés de les persones amb discapacitat a totes les zones comunes de l’habitatge, fet que suposarà un esforç econòmic als propietaris, però sense implicar una càrrega desproporcionada. Així mateix, la normativa també imposa un límit en el pagament de l’eliminació de les barreres arquitectòniques: 12 mensualitats de les despeses de la comunitat. En els casos que no es pugui assumir el cost de les obres, es podrà admetre per a determinats usos, solucions alternatives que permetin la màxima accessibilitat possible.

Pel que a l’execució de les obres, s’ha de dur a terme de manera diligent, així doncs s’estableix un termini d’un any si es tracta d’obres menors i de dos anys si es tracta d’obres més grans, des de la data de notificació l’acord de la comunitat de propietaris. Termini que es podrà ampliar si el cost que suposen les obres superen el 33% dels ingressos de la unitat familiar. A més, els ingressos familiars hauran d’estar per sota de 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya o l’índex que el substitueixi.

La no execució de les obres necessàries podria suposar una sanció a la comunitat de propietaris, que figuren com a responsables de complir amb les condicions d’accessibilitat.

Contacta amb un aparellador col·legiat a través de l'apartat "Directori" d'aquest lloc web, ell l'assessorarà sobre quina és la millor solució constructiva per garantir l'accessibilitat al seu edifici.

 

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
Notícies 30/11/2015 08:00:00

 

 

Des de mitjans d’agost ja està en funcionament la nova llei de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica. Obrir un negoci és ara més fàcil per un gran nombre d’activitats de baixa afectació mediambiental i que ara estaran subjectes a declaració responsable.


Es tracta entre d’altres del comerç a l’engròs, al detall d’aliments, begudes i tabac, l’allotjament turístics, les activitats immobiliàries i professionals, i en general, les activitats comercials de locals amb una superfície inferior a 120 m2, o 500 m2 en el cas d’activitats professionals com l’edició, publicitat, arquitectura o la compra venda de vehicles.


En aquets tipus de negoci, el propietari podrà iniciar l’activitat un cop posir en coneixement de l’Administració pública competent l’inici de l’activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.


És tracta d’un pas més vers la simplificació administrativa encetat amb el règim de comunicació prèvia, que si be permetia obrir el negoci un cop feta la comunicació, obligava al propietari a acompanyar-la d’un projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent i signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.


Les activitats que superin els límits de 120 m2 o 500 m2, o les que es considerin de rics mediambiental, continuaran subjectes al règim de comunicació prèvia.


Tanmateix, recordeu que tant la comunicació prèvia com la declaració responsable, ha de contenir una manifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl, i habiliten de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.
Si necessiteu un tècnic competent per a la redacció del projecte o el certificat tècnic, podeu sol·licitar pressupost o consultar qualsevol dubte amb el col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona, dins l’apartat obres amb garantia.

 

Contacta amb un aparellador col·legiat mitjançant l'apartat "Directori" d'aquest lloc web. Farà una inspecció tècnica i t'assessorarà sobre els tràmits per a l'obertura d'un establiment.

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

Categories


Obrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa